december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Správa o náleze munície pri severnom obchvate

Dôležité oznámenie pre verejnosť

Dňa 15. novembra 2023 bolo na 158 prijaté oznámenie od 33-ročného muža o náleze munície počas pyrotechnického prieskumu na stavbe R4 PO - Severný obchvat v katastrálnom území obce Fintice.

Policajné hlásenie informuje, že v trávnatom poraste pri rieke bol objavený nebezpečný predmet. Okamžite bola na mieste nasadená policajná hliadka, ktorá zabezpečila lokalitu. Po príchode krajského pyrotechnika bolo určené, že ide o dva 82mm delostrelecké granáty z obdobia II. svetovej vojny. Z bezpečnostných dôvodov bola munícia zneškodnená priamo na mieste.

Policajné úrady naliehavo vyzývajú verejnosť k dodržiavaniu pravidiel a upozorňujú na dôležitosť nahlásenia akýchkoľvek nálezov munície. Manipulácia s neznámou muníciou predstavuje výrazné nebezpečenstvo pre verejnosť a môže ohroziť životy.

Dôležité Bezpečnostné Usmernenia:

  1. Nezabúdajte nahlásiť: Ak narazíte na neznámu muníciu alebo podozrivý predmet, okamžite to nahláste na linku 158 alebo miestnej policajnej stanici.

  2. Zdržiavajte sa manipulácie: Nikdy nemanipulujte s muníciou či jej časťami. Je nevyhnutné vyhnúť sa manipulácii, ktorá by mohla viesť k nebezpečným následkom.

  3. Používanie bezpečnostných prostriedkov: Pri prieskume neznámych oblastí vždy používajte ochranné prostriedky, ako sú rukavice a ochranné okuliare.

Dôrazne zdôrazňujeme, že správne dodržiavanie týchto bezpečnostných usmernení je kľúčové pre ochranu zdravia a života verejnosti. Nezanedbateľným faktom je, že munícia môže byť stále funkčná, a preto je mimoriadne dôležité pri jej náleze konat okamžite a zodpovedne.

Veríme, že vzájomnou spoluprácou môžeme minimalizovať riziká spojené s nebezpečnými nálezmi a prispieť k bezpečnosti našej komunity. Ďakujeme za spoluprácu a oboznamovanie sa s týmto dôležitým oznámením.