máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Voľby

Voľby (3)

Politická propagácia a reklama v súvislosti s voľbami

Kto si môže objednať platenú politickú propagáciu?

- podporu politickej strany, politického hnutia, člena politickej strany alebo člena politického hnutia, alebo kandidáta, prípadne v ich prospech alebo neprospech pri volebnej kampani
- popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta

Ako sa objednáva?

Objednávka sa zasiela elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Objednávka nemusí mať presnú formu, stačí text napríklad: "Objednávame si vysielací čas politickej propagácie v TV7." Potrebné je zadať objednávateľa a kandidujúcu politickú stranu. Televízia TV7 na základe prijatej objednávky podľa dňa a času jej pridelí poradové číslo. Na základe poradového čísla bude prideľovaný vybraný čas vysielania politickej propagácie. Jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné odvysielať a vysielacie dni a časy.

Kedy a v akých časoch bude vysielanie politickej propagácie?

Platenú politickú propagáciu podľa zákona má možnosť Televízia TV7 vysielať podľa zákona. Na základe počtu objednávok a objednaných minút určí dni a časy vysielania (maximálne 10 hodín vysielania). Prioritne sa bude snažiť vysielať politickú propagáciu v najviac sledovaných dňoch a najviac sledovanom vysielacom čase. O zaradení do príslušného dňa, či času rozhoduje poradové číslo objednávky.

Aká je cena za kampaň?

Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to podľa počtu objednaných sekúnd. 1,- EUR za sekundu formou video spotu, alebo statického obrázku. Kandidujúce subjekty uhrádzajú kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť.


cena objednaného vysielacieho času
1,- € bez DPH za sekundu

Príklady:

Minimálne je možné objednať spolu 1 minútu vysielania. Príklad: pri Vašom 10 sekundovom spote je to 6 krát zobrazenie spotu. Cena 60 sekúnd x 1,- € = 60 €

Maximálne je možné objednať 30 minút vysielania. Príklad: pri Vašom 10 sekundovom spote je to 180 krát zobrazenie spotu. Cena 1.800 sekúnd x 1,- € = 1800 €

Ako má vyzerať spot?

Dĺžka spotu je individuálna. Výrobu spotu zabezpečuje objednávateľ kampane. Môže byť aj formou videopríspevku, oslovenie obyvateľov mesta, či kraja pár slovami, alebo forma "facebookového videa". Televízia TV7 si vyhradzuje právo neodvysielať spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Môžem dodať svoj billboard, či statický obrázok?

Statický obrázok, alebo Váš billboard upravíme do videa v rozmere 1920x1080. Vysielaný je v dĺžke 10 sekúnd, alebo násobku 10 sekúnd.

Minimálne je možné objednať spolu 1 minútu vysielania. Príklad: pri Vašom 10 sekundovom video obrázku je to 6 krát zobrazenie spotu. Cena 60 sekúnd x 1,- € = 60 €

Maximálne je možné objednať 30 minút vysielania. Príklad: pri Vašom 10 sekundovom video obrázku je to 180 krát zobrazenie spotu. Cena 1.800 sekúnd x 1,- € = 1800 €

V prípade, že ste si objednali politickú reklamu vo vysielaní TV7 , máte priestor na pravej strane stránky pri spravodajskej sekcii.

 

Cena tohto zobrazenia reklamy je v sume 24 € / týždeň pre náhodné rotujúce zobrazenie kandidáta a 48 € / týždeň pre trvalé zobrazenie kandidáta.

Tlačová správa, reklamný článok zverejnený v sekcii spravodajstvo je v sume 24 €.

Ak ste si neobjednali politickú reklamu vo vysielaní TV7 , máte priestor na pravej strane stránky pri spravodajskej sekcii v sume 120 € / týždeň.

 

Viac informácií na: 0905 584 468

alebo: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Vytvorenie videovizitky pre voľby.

1. Jednoduchá videovizitka - predstavenie kandidáta v teréne

- 1 kamera, klopový mikrofón, statív, práca v teréne aj s cestou do 1 hodiny

- zostrihanie, úprava zvuku a obrazu pri počítači do 1 hodiny

Cena: 96 €

2. Videovizitka v štúdiu - predstavenie kandidáta pred zeleným plátnom

- 1 kamera, klopový mikrofón, statív, nasvietenie, použitie videa, grafiky do pozadia (namiesto zeleného plátna), použitie čítačky, práca v štúdiu do 1 hodiny

- zostrihanie, úprava zvuku a obrazu pri počítači

Cena: 192 €

  3. Videovizitka v teréne, použitie dronu, efektov

Cena: 48 € za 1 hodinu práce 

4. Výroba grafiky, fotenie, úprava

Cena: 48 € za hodinu práce 

Viac informácií na: 0905 584 468

alebo: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.