máj 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Začali stavať základy Slnečného domova

Vyrieši novela zákona o tepelnej energetike slobodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v energetike?

Ambíciou kraja je prepájanie teórie s praxou

Najviac finančných prostriedkov použije na Eurovelo 11

Expozície sprístupnia na individuálne prehliadky, aj online

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Sabinove podpísali 10. mája 2021 Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci.

Obchádzanie súpera na ihrisku, nazývané aj kľučkovanie, je v modernom futbale stále potrebnejšie.

Do svetoznámeho náleziska z Doby bronzovej v tomto roku vypravia až šesť mimoriadnych historických vlakov. Popularizáciu archeoskanzenu v Nižnej Myšli podporí aj Košický samosprávny kraj cez grantovú schému programu Terra Incognita.

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

Strana 1 z 158
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo