júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt finančná gramotnosť a projekt Tvorivosť a zážitky

Z vyčlenených financií 40 000 eur medzi vybrané komunitné projekty bol Projekt Finančná gramotnosť podporený sumou 7 650 eur Nadácie mesta Prešov a organizácie UNICEF.

Cieľom je pomôcť integrácii ukrajinskej komunity do slovenskej spoločnosti vzdelávaním.

Ďalším z komunitných projektov podporených rovnakou sumou je projekt Tvorivosť a zážitky žiadateľa občianskeho združenia Podaj ďalej.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.