december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pasportizácia existujúceho stavu pred výstavbou R4 - severný obchvat

ilustračné foto ilustračné foto

Pasportizácia v súvislosti s výstavbou Rýchlostnej cesty R4: Obyvatelia mesta Prešov vyzvaní k spolupráci

Mesto Prešov a obec Kapušany informujú obyvateľov o začatí pasportizácie v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat. Táto aktivita sa uskutoční v katastrálnom území obce Kapušany a mesta Prešov od 18. novembra do 16. decembra 2023.

V súvislosti s plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3-14,5) je nevyhnutné vykonať pasportizáciu objektov v dotknutých lokalitách. Pasportizácia bude zahŕňať objekty v tesnej blízkosti stavby, ako aj tie ležiace pozdĺž prístupových ciest k stavenisku. Spoločnosť JUFA s.r.o. bola poverená zhotoviteľom stavby vykonať pasportizáciu existujúceho stavu pred výstavbou.

Pasportizácia má za cieľ zdokumentovať všetky poruchy a poškodenia na objektoch pred výstavbou cesty. Ide o trhliny, zavlhnutie, prasknuté sklenené výplne, úklony stien, poškodenú omietku a podobne. Vyhotovený bude len záznam poškodených a porušených častí, nie celých miestností alebo ich vybavenia. Osobná účasť majiteľa, prípadne jeho zástupcu, je nevyhnutná pri pasportizácii interiérov.

V rámci katastra Prešov sa pasportizácia dotkne 10 bytových domov a 7 rodinných domov na Pustej ulici, kde bude realizovaná pasportizácia interiérov aj exteriérov nehnuteľností. V časti Surdok bude pasportizácia zahŕňať interiéry a exteriéry 5 rodinných domov, zatiaľ čo u 21 rodinných domov sa pasportizuje iba exteriér. V prípade Nižnej Šebastovej bude vykonávaná pasportizácia stavu cestnej komunikácie Nižná Šebastová - Fintice, plotov a fasád nehnuteľností dostupných z komunikácie.

Majitelia a správcovia nehnuteľností, ktorých sa pasportizácia týka, už boli informovaní listom o jej realizovaní. Obec Kapušany a mesto Prešov vyzývajú všetkých obyvateľov dotknutých lokalít na súčinnosť pri vykonávaní pasportizácie, vrátane umožnenia pohybu poverených osôb na pozemku a zabezpečenia psov. Pasportizácia objektov bude dôležitým podkladom pri riešení prípadného poškodenia nehnuteľností v súvislosti s výstavbou Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat. Obyvatelia sú vítaní, aby sa aktívne zapojili a prispejú k úspešnému priebehu tejto dôležitej fázy výstavby.

Naposledy zmenené nedeľa, 19 november 2023 19:46