marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

70-ročný muž vyvolal verejné pohoršenie svojím nevhodným správaním

Dňa 14. septembra 2023 zasiahla polícia v meste Prešov, keď zadržala 70-ročného miestneho občana, ktorý svojím nevhodným správaním spôsobil verejné pohoršenie. Incident sa odohral v skorých ranných hodinách na Martina Benku ulici v Prešove, keď muž ukazoval svoj pohlavný úd pred okoloidúcou ženou. Jeho konanie jasne porušilo zásady slušného správania a etiky vo verejnom priestore.

Okamžite po udalosti boli políciou podniknuté potrebné kroky a starší muž bol zatknutý a umiestnený do cely policajného zaistenia po vykonaní potrebných procesných úkonov. Na základe získanej dôkaznej situácie mu bol vznesený obvinenie z trestného činu výtržníctva.

Tento prípad nás opätovne pripomína dôležitosť dodržiavania verejných noriem a rešpektovania dôstojnosti ostatných občanov. Polícia zostáva oddaná zabezpečeniu verejného poriadku a ochrane bezpečnosti v našom meste. V prípade, že budete svedkami podobných prípadov alebo potrebujete pomoc, neváhajte kontaktovať miestne úrady.

Dúfame, že tento incident nám všetkým pripomenie dôležitosť vzájomného ohľadu a rešpektu v našom spoločenstve a prispieva k zachovaniu bezpečného a priateľského prostredia pre všetkých obyvateľov Prešova.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.