marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Neďaleko Prešova je epicentrum chatrčí

Alarmujúce štatistiky: Chatrče domovom tisícov obyvateľov v Prešovskom kraji

Slovenská republika čelí alarmujúcej situácii, ktorá nás nenecháva ľahostajnými. Podľa správy Štatistického úradu žije v našej krajine veľký počet obyvateľov v nekonvenčných obydliach, pričom najpočetnejším typom týchto obydiel sú chatrče. Tento fakt má negatívny dopad najmä na našu oblasť, Prešovský kraj.

Šokujúce údaje ukazujú, že až 36,4 % všetkých nekonvenčných obydiel tvoria práve chatrče. Aktuálne v týchto obydliach žije 37 276 obyvateľov, čo predstavuje ohromujúcich 39,3 % všetkých obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v nekonvenčných obydliach.

Najväčšiu koncentráciu chatrčí zaznamenávame na východnom Slovensku. Prešovský kraj vedie v tejto alarmujúcej štatistike so 45,5 % všetkých chatrčí, nasledovaný Košickým krajom s 44,2 %. Na treťom mieste je Banskobystrický kraj, kde je podiel chatrčí v nekonvenčných obydliach 8,2 %.

Ak sa pozrieme na okresnú úroveň, vidíme, že najvyššia koncentrácia chatrčí sa nachádza v okrese Sabinov (Prešovský kraj) so 15,1 % všetkých nekonvenčných obydiel tohto typu. Nasledujú dva okresy z Košického kraja - okres Košice-okolie (14,4 %) a okres Trebišov (10,7 %).

Tieto údaje sú dôkazom vážneho problému, ktorý si vyžaduje naliehavé riešenie. Je nevyhnutné, aby sme ako spoločnosť spolupracovali na poskytnutí podpory a riešení pre obyvateľov žijúcich v takýchto neprimeraných podmienkach. Čaká nás náročná cesta, ale spoločne môžeme urobiť rozdiel v životoch týchto ľudí a zlepšiť našu oblasť.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.