jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

O dotáciu môžete požiadať do konca marca

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti.

Mesto Prešov oznamuje, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne aj v roku 2022 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:

kultúra,
sociálna oblasť,
šport.

V oblasti kultúry mesto poskytuje dotácie len na podporu kultúrnych podujatí organizovaných výlučne na území mesta Prešov.

V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch najneskôr do 31. marca 2022 (vrátane).

 

V roku 2021 mesto Prešov takto podporilo 132 rôznych subjektov celkovou sumou vyše 357 546 eur. Z nich 250 000 eur smerovalo pre 75 subjektov z oblasti športu. Z toho 48 žiadostí bolo zameraných na činnosť mládežníckych športových kolektívov a 27 žiadostí na podporu organizácie športových podujatí.

Oblasť kultúry mesto podporilo sumou 88 946 eur, ktorá bola rozdelená pre 37 žiadateľov. Vyše 18 600 eur bolo určených pre sociálnu oblasť, kde bolo podporených 20 subjektov.

Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov, ktoré nájdete na http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=580%3A0%3A

Formuláre žiadostí nájdete na týchto odkazoch:

pre kultúru: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-v-oblasti-kultury-clanok/mid/312980/.html

pre sociálnu oblasť: http://www.presov.sk/poskytnutie-dotacie-neziskove-organizacie-clanok/mid/313021/.html

pre šport: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-na-podporu-sportu-v-meste-presov-clanok/mid/312980/.html

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo