jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zrušili zákaz odbočenia z Vranovskej na ulicu Na Tablách

Mesto Prešov vychádza v ústrety obyvateľom Družstevnej ulice, ktorí museli od začiatku mája rešpektovať prejazd kamiónov okolo svojich domov. Mesto Prešov iniciovalo rokovania so zhotoviteľom a so Slovenskou správou ciest s cieľom nájsť riešenie pre Prešovčanov bývajúcich na Družstevnej ulici. Na základe dohody prijatej na Dopravnej komisii mesta Prešov boli vykonané potrebné opatrenia, aby mohli vodiči, ktorí prechádzajú po Vranovskej ulici, opäť využívať možnosť odbočenia na ulicu Na Tablách.

Týmto dopravným opatrením sa priamo sprístupnia z Vranovskej ulice prevádzky na ulici Na Tablách a v priemyselnej časti Družstevnej ulice, a zároveň dôjde k opätovnému zaslepeniu Družstevnej ulice prostredníctvom dopravných stĺpikov.

Ľavé odbočenie z Vranovskej ulice na ulicu Na Tablách bude možné využívať približne do konca augusta 2020, následne sa začnú stavebné práce na vozovke v smere od Kapušian do Prešova.

 

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.