máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: Majka Masárová z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, screenshot videa Foto: Majka Masárová z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, screenshot videa

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE, 10-te jubileum

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) ukončil svoj jubilejný 10. ročník projektu LES UKRYTÝ V KNIHE. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh sa v tomto roku preniesla do ONLINE prostredia. V období od 20. apríla do 25. mája 2020 sa mohli školopovinné deti zapojiť do projektu z prostredia svojich domovov.

Projekt poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc a na pulty kníhkupectiev. Za normálnych okolností deti základných škôl navštevujú knižnice, kde sa stretávajú s lesnými pedagógmi a spolu objavujú tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a riešením rôznych úloh.

Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID 19 si vyžiadala realizáciu projektu Les ukrytý v knihe v novej modifikovanej podobe. Knižnice nahradil virtuálny svet a do lesa sa deti mohli vybrať len s rodičmi a v prísnom režime, ktorý si vyžadovala situácia. Napriek tomu sa do projektu zapojilo 130 väčšinou mladších žiakov z celého Slovenska vrátane školských kolektívov. Témou tohto roka bola história v podobe čítania slovenských povestí a návšteva hradu, ktorú v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene pripravilo NLC.
Úlohou detí bolo zaslať správne vyplnený pracovný list z prečítaného textu „Povesť o Hrone“ od Márie Ďuríčkovej a fotografiu navštíveného hradu. Krásne fotografie a milé slová nadšenia a záujmu o projekt boli dôkazom toho, že aj touto formou sa dá projekt realizovať. Všetky deti budú odmenené malým lesným darčekom. Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí viedli a motivovali deti, všetkým knižniciam, ktoré pomohli deťom zapojiť sa do projektu, ale najmä rodičom, ktorí sa v tomto období stali akýmisi asistentmi učiteľov a ukázalo sa, že vedú deti k láske k prírode a potulkám za jej krásami, napríklad aj návštevami rôznych zrúcanín hradov.

Vyhodnotenie projektu sa uskutoční v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene dňa 24. júna 2020.
Projekt realizuje Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnerom š. p. LESY SR. Všetky informácie sú dostupné na
http://www.lesnapedagogika.sk/portal/2020/04/16/luk-online/
https://www.facebook.com/lesnapedagogika/

Zdroj: Mgr. Dagmar Sélešová

Naposledy zmenené streda, 17 jún 2020 09:24

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo