máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto, zdroj: NLC ilustračné foto, zdroj: NLC

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“, ktorý sa realizuje na prihraničnom slovensko-ukrajinskom území a jeho hlavným cieľom je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Projekt je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 s príspevkom Európskej únie v sume 3,17 mil.€. Partnermi projektu za slovenskú stranu sú Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. a za ukrajinskú stranu štátny podnik „Užhorodský lesný podnik“, štátny podnik „Vygoda Forestry“, Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu “FORZA”. S implementáciou projektu sa začalo vo februári 2020.
NLC v rámci projektu využije svoje odborné kapacity a dlhodobé skúsenosti v zapájaní sa do medzinárodných projektov. Pre slovenských partnerov projektu realizuje vedecko-výskumné práce spočívajúce v založení demonštračných plôch na území Tatranského národného parku pričom výstupom bude publikácia a sprievodca pre partnerov projektu a pre verejnosť.

NLC okrem zabezpečenia vedecko-výskumných aktivít využije aj svoje bohaté skúsenosti v oblasti transferu poznatkov, práce s verejnosťou a zabezpečí vzdelávacie aktivity a publicitu projektu.
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 je jedným zo 16 programov cezhraničnej spolupráce (CBS) na vonkajších hraniciach Európskej únie, ktoré sa implementujú v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) pre finančný rámec 2014 - 2020. Cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami európskeho susedstva. Aj implementácia tohto projektu potvrdzuje fakt že NLC má potenciál a je pripravené zapájať sa do medzinárodných projektov, čím potvrdzuje vysokú odbornú úroveň lesníctva na Slovensku.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo