jún 19, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V polovici marca začalo každoročné jarné upratovanie. Pristavovanie veľko objemových kontajnerov začalo 13. marca a posledná 4. fáza pristavovania kontajnerov bude od 3. apríla. Na prešovských uliciach bude pristavených celkom 97 kusov veľko objemových kontajnerov. Veľko objemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, respektíve na dobu 7 dní. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev ako nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, a pod., nemožno tam však vkladať biologicky rozložiteľný odpad. Trávu, lístie, opadané ovocie, zvyšky zeleniny je možné uložiť vedľa veľko objemového kontajnera. Nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, elektro odpad typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače môžu obyvatelia uložiť na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v prevádzkových hodinách v pondelok až sobota od 8:00 h do 18:00 h.

Pristavovanie podľa rozpisu TsMP:

I. cyklus   od 13.03.2019

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku – Pod dubom                          

Šidlovská 19                                                 

Jahodová 37                                               

Jánošíkova, za mostíkom                               

Ružová 2                                                     

Pod Skalkou                                                  

Dúbravská 30, pri kaplnke                            

Dúbravská, konečná MHD                            

 

Lokalita Rúrky

Na  Rúrkach, obratisko MHD                      

Na Rúrkach 16                                             

            

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec, prvá zastávka MHD                 

Cemjata – Jelenia                                           

            

Lokalita Sídlisko II

Matúša Trenčianskeho 20                             

M. Čulena 48                                               

Odborárska – pred ZŠ                                  

Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov       

Kollárova, konečná MHD                           

Horárska 1                                              

Čsl. armády 9 – 15,do dvora                

Októbrová –  ZŠ Čsl. armády (tráva)                      

Turistická - k objektu trafostanice                  

Fučíkova 9 – tráva trojuholník                 

Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome         

 

II. cyklus   od 20.03.2019

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10                

17. novembra  94 – 100 vnútroblok            

17. novembra  162 – 164                             

Sedliackeho povstania, parkovisko             

križovatka Železničiarska – Záborského      

križovatka T. Ševčenka – Štefánikova          

T. Ševčenka 22-24                                         

Zápotockého  3 – 5                                     

Kúpeľná 7 – 9                                              

Pavlovičovo námestie 42, parkovisko          

Štúrova 19 – 21, vnútroblok                         

križovatka Janouškova – Mudroňova          

Janouškova 7 – 17                                         

Wolkerova  13                                              

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok     

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice              

križovatka  Jesenského – Bezručova                        

Bezručova 8                                                 

Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku  

Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)  

križovatka Krížna - Západná                                   

Vodárenská 20                                              

križovatka Burianova – Moyzesova              

Šafárikova  21 – Rumanova 11                  

Moyzesova,  parkovisko za vežou                 

           

III. cyklus  od 27.03.2019

Lokalita Nižná Šebastová

Slánska 105 – 113                                        

Slánska   28                                                   

Vodná – Potočná                                          

križovatka  Trnková -Rybárska                    

Nová 28                                                         

Družstevná 21                                                        

Pažica 3                                                          

Poľná,  pri transformátore                             

       

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice                                

Royova – Soľná                                            

Urxova - koniec ulice                                

Švábska 26-36 /parkovisko/                     

Švábska 51                                                    

Švábska  78                                                 

Jiráskova                                                      

 

Lokalita Solivar

Soľnobanská, pri kostole                           

Padlých hrdinov - garáže                             

Solivarská, pri kostole                                

Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                           

križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova      

Pod Hrádkom 27                                          

Gápľová 48                                                   

križovatka Smetanova – Kysucká                 

križovatka Smetanova – Palárikova              

križovatka Okrajová –Kraskova               

 

IV. cyklus  od 03.04.2019

Lokalita Sídlisko III

Prostějovská 22                                             

Prostějovská 103, pod Bikošom               

Mirka Nešpora 16 - 20                                  

Mirka Nešpora 27                                        

Mirka Nešpora 41, parkovisko                      

Mukačevská 14                                             

parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)  

Volgogradská 4                                           

Volgogradská 68                                         

Tehelná 5  - VSD                                         

Vlada Clementisa  6 - 10                              

 

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko                    

Bernolákova, garáže                                  

Oravská – Dargovská, parkovisko                 

Šoltésovej  7- 8                                       

L. Novomeského  8 -12                              

Ďumbierska 16 -18                                        

Jurkovičova 1 – 2                                       

Vihorlatská  - obratisko MHD                      

A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok     

P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov    

 

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)            

Bažantia - Teriakovská                                 

Pod Šalgovíkom, križovatka       

Naposledy zmenené pondelok, 18 marec 2019 14:54
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.