apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stratégia integrácie - Komunitné aktivity

Stratégia integrácie cudzincov v meste Prešov

Záznam stretnutia v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici. Téma stretnutia Stratégia integrácie cudzincov v meste Prešov - Komunitné aktivity.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.