apríl 24, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Najkomplexnejšia nemocnica na Slovensku

 Prešovská nemocnica vlani odliečila vyše 569 000 pacientov.

Tretia najväčšia nemocnica na Slovensku, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana má za sebou úspešný rok, najmä čo sa týka počtu hospitalizácii a operačných výkonov.  Viete si predstaviť, že odliečili vo všetkých odbornostiach vrátane ambulantnej a jednodňovej starostlivosti takmer 570 tisíc pacientov? V desaťtisícoch sa pohybuje aj počet hospitalizácií, výrazne sa navýšila za vlaňajšok aj operatíva. Nemocnica má od decembra nového riaditeľa, ktorý má ambiciózne ciele na ďalší rozvoj nemocnice.

 

,,Prešovská nemocnica je treťou najväčšou nemocnicou na Slovensku s tým, že je to jedna z najkomplexnejších nemocníc, čo sa týka počtu pracovísk a odborností. Máme 1233 lôžok a takmer stovku ambulancií, po transformácii v roku 2022 pracujeme na 31 oddeleniach. Už tieto čísla dávajú jasnú predstavu o komplexnosti nášho zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH. Nemocnica má 12 samostatných blokov, vlastné kardiocentrum, onkológiu, detské oddelenie a dokonca detskú psychiatriu, čo zvyčajne bývajú samostatné zdravotnícke zariadenia. Vlani nemocnica vybudovala endoskopické centrum, veľmi silné zázemie tu má urológia či gynekológia s 2442 pôrodmi za rok 2023.

 

Ku koncu roka evidovala nemocnica 569 104 odliečených pacientov vo všetkých oblastiach – tzn. spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. ,,Náš najväčší progres vidieť na počte operačných výkonov, ktoré sme navýšili o takmer dve tisíc v porovnaní s rokom 2022. Som rád, že covidové obdobie je definitívne za nami a my máme úplne iné priority a ciele na rozvoj medicíny,“ komentoval riaditeľ MUDr. Smatana číslo operačných výkonov za rok 2023, ktoré sa zastavilo na počte 18 581.

 

Nemocnica má aktuálne päť stoviek lekárov a ako jednej z mála sa jej napriek obrovskému nedostatku v celom rezorte darí napĺňať stanovené limity. ,,Samozrejme, že potrebujeme ďalších špecialistov, tak skúsených ako aj z radov absolventov. Som presvedčený, že prešovská nemocnica má vzhľadom na svoj široký odborný záber i spádovú oblasť čo ponúknuť,“ dodal riaditeľ.

Pre rok 2024 nemocnica plánuje rozbehnúť aktivity na zaobstaranie nového prístrojového vybavenia –zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v podobe obnovy priestorov, ktoré nutne potrebujú opravy pretože sú v havarijnom stave. Limitujúcim faktorom je nateraz exekúcia, ktorá však je v riešení vedenia nemocnice ale aj zriaďovateľa – ministerstva zdravotníctva v kooperácii s ministerstvom financií a ministerstvom spravodlivosti. ,,V tejto chvíli je najdôležitejšie, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je nijako dotknuté ani obmedzené, Takže pacienti ani personál tento právny problém nateraz nepociťujú, uistil nový riaditeľ.  

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.