apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Pivo budú variť pomocou slnka Foto: Radomír Kreheľ

Pivovar Šariš prejde plne na obnoviteľné zdroje elektriny. Pivo bude variť zo slnka, svoju uhlíkovú stopu zníži takmer o pätinu.

Od roku 2025 bude Pivovar Šariš ako hlavný zdroj energie využívať bezemisnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Primárnym zdrojom zelenej energie sa stane nový solárny park rakúskej spoločnosti Enery v neďalekých Iliašovciach. Ten bude dodávať elektrinu do energetickej siete, odkiaľ ju pivovar bude aj naďalej odoberať. Spoluprácu firiem zastreší zmluva o nákupe virtuálnej energie, ktorá je vôbec prvou svojho druhu na Slovensku. Prechod Pivovaru Šariš na obnoviteľné zdroje zároveň predstavuje ďalší krok na ceste Plzeňského Prazdroja k uhlíkovej neutralite vo výrobe, ktorú chce dosiahnuť do roku 2030.Nový solárny park v Iliašovciach
Vďaka spolupráci Plzeňského Prazdroja a spoločnosti Enery vznikne na východe Slovenska v Iliašovciach nový solárny park. Elektrina z tohto zdroja pokryje približne 92 percent spotreby pivovaru a sladovne vo Veľkom Šariši, čo predstavuje objem približne 7,2 GWh ročne. „Plzeňský Prazdroj sa stane prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá svojím dlhodobým záväzkom podporí postavenie novej lokálnej elektrárne na výrobu elektriny zo slnka,“ zdôrazňuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Solárny park na východe Slovenska postavia v priebehu najbližších šiestich mesiacov na ploche 8,8 hektárov. Tvoriť ho bude 10 582 fotovoltaických modulov s kapacitou 6,3 MWp, ktoré budú elektrickú energiu posielať do slovenskej elektrickej siete. Pivovar si zo siete elektrinu odoberie v tom istom objeme, ako solárny park vyrobí.


 
Unikátne prvenstvo pivovarníckej jednotky
V prípade spolupráce Prazdroja a firmy Enery ide o tzv. zmluvu o nákupe virtuálnej energie (Virtual Power Purchase Agreement), na základe ktorej môžu pivovarníci odoberať zelenú elektrinu po dobu 10 rokov. Je to vôbec prvý kontrakt tohto typu uzavretý na Slovensku. „VPPA je spôsob, ako firmy môžu proaktívne prispieť  k ozeleneniu slovenskej energetickej siete. Je to zároveň najtransparentnejší spôsob, ako zaistiť pre firmu zdroj zelenej energie. V každom momente je možné dohľadať, kto ju dodáva,“ uvádza Ján Horváth, generálny riaditeľ Enery na Slovensku. „Pre mnoho európskych spoločností je tento spôsob cestou k väčšej udržateľnosti a my sme radi, že ich môžeme dlhodobo podporiť spoľahlivou a čistou energiou,“ vysvetľuje Severin Vatigov, obchodný riaditeľ, Enery.  Okrem toho, že pristúpením k tejto zmluve Prazdroj umožnil postavenie úplne nového zdroja obnoviteľnej energie, prináša tu aj ďalšie významné benefity. „Na jednej strane sa zníži uhlíková stopa slovenskej elektrickej siete ako celku a zároveň sa zvýši energetická sebestačnosť krajiny. Výhodou  investície do vzniku lokálneho zdroja je, že elektrinu nie je potrebné nakupovať zo zahraničia a prevážať na veľké vzdialenosti, čím  sa zamedzí jej stratám,“ vysvetľuje Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť slovenského Prazdroja.  


Vlastná solárna elektráreň v Pivovare Šariš
V pivovare vo Veľkom Šariši pribudne v druhej polovici tohto roka aj vlastná solárna elektráreň. Zložená bude zo 708 panelov stojacich na ploche 7100 metrov štvorcových. Solárna elektráreň bude priamo v areáli pivovaru na doposiaľ nevyužitom pozemku. Pôjde o ďalší, doplnkový obnoviteľný zdroj energie, ktorý ročne vyrobí 0,5 GWh elektriny, čo je ročná spotreba  zhruba 220 slovenských domácností. Bude mať kapacitu pokryť približne 6 percent ročnej spotreby elektrickej energie pivovaru.

Pivovar poháňaný slnečnou energiou
Od roku 2025 bude Pivovar Šariš využívať iba zelenú elektrinu. Spotrebu pokryje primárne elektrina z Iliašoviec a z vlastnej solárnej elektrárne, spolu pôjde o 98 percent ročnej spotreby pivovaru. Zvyšok budú tvoriť zdroje s certifikátmi pôvodu, ktoré je ambícia v roku 2026 nahradiť ďalšími zdrojmi v spolupráci s Enery. „Za posledných 10 rokov sme v Pivovare Šariš znížili spotrebu energie o polovicu. Okrem toho sa však sústredíme aj na zdroje, z ktorých ju odoberáme. Vybudovaním solárneho parku v Iliašovciach a vlastnej solárnej elektrárne vo Veľkom Šariši prejde náš pivovar na výrobu poháňanú výlučne obnoviteľnými zdrojmi elektriny zo slnka a s dohľadateľným pôvodom,“ zdôrazňuje Grzegorz Komora, riaditeľ Pivovaru Šariš. Pivovar takto ušetrí 1386 ton oxidu uhličitého ročne, čím sa zníži celková uhlíková stopa jeho výroby zhruba o 18 percent.Plzeňský Prazdroj napĺňa svoje ciele v oblasti uhlíkovej neutrality
Prechod Pivovaru Šariš na obnoviteľné zdroje elektriny smeruje k naplneniu jedného z kľúčových cieľov stratégie Prazdroja. Tvorí ho záväzok, že do roku 2025 bude elektrina vo všetkých jeho pivovaroch pochádzať z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 budú všetky  pivovary spoločnosti uhlíkovo neutrálne. Táto snaha spoločnosti priblíži Slovensko k cieľom týkajúcim sa uhlíkovej neutrality.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.