máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Opatrovateľská služba v meste Prešov

ilustračná fotka ilustračná fotka autor: Radomír Kreheľ

Projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II“ je v procese realizácie už od roku 2021.

Jeho cieľom je rozšírenie možností integrácie osôb, ktoré sú odkázané na pomoc, do spoločnosti a poskytnutie podpory zamestnanosti v meste.

Od decembra 2021 mesto Prešov implementuje projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II.“ Celkový rozpočet projektu vo výške 499 200,00 eur je alokovaný na obdobie od decembra 2021 do novembra 2023, s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt umožňuje vytváranie pracovných miest pre ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu a vek, za predpokladu splnenia kvalifikačných predpokladov pre pozíciu opatrovateľa. Do projektu je integrovaných 50 opatrovateľov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí s cieľom zachovať, obnoviť alebo rozvinúť fyzické schopnosti klientov.

Táto terénna služba je dostupná pre obyvateľov aj v odľahlých častiach mesta Prešov.

Realizáciou projektu sa zabezpečuje:

  • Predchádzanie odkázanosti občanov na pobytové sociálne služby s dôrazom na akceptovanie ich prirodzených potrieb.

  • Zvýšenie možností integrácie osôb odkázaných na pomoc inej osoby do spoločnosti.

  • Zvýšenie kvality života a predĺženie doby, kedy opatrovaná osoba môže zostať v prirodzenom domácom prostredí a nemusí prejsť na pobytovej starostlivosti.

  • Udržanie pracovných miest a tým aj podpora zamestnanosti v meste Prešov.

V súčasnosti mesto zamestnáva 74 opatrovateľov, ktorí poskytujú službu pre 246 prijímateľov, ktorí sú odkázaní na túto službu.

 
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.