december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Každá piata škatuľka bez dane

Spotrebná daň nebola odvedená pre približne každú 15. cigaretu vyfajčenú na Slovensku.

Podľa analýzy realizovanej spoločnosťou Nielsen IQ pre tabakový priemysel sa objem nezdanených tabakových výrobkov vrátil na rekordnú úroveň 6,4%, ktorá existovala pred pandémiou covid-19. Falšované cigarety dosiahli tento rok historický podiel 3,2%, hoci Finančná správa SR vynakladá úsilie na ich obmedzenie. S najvyšším podielom nezdanených tabakových výrobkov teraz neprichádzajú prekvapujúco pri ukrajinských hraniciach, ale v Komárne a Piešťanoch, kde 20% podiel nelegálnych tovarov znamená, že z každej piatej škatuľky nebola odvedená spotrebná daň.

„Tohtoročný rast podielu nezdanených tabakových výrobkov možno spojiť s citlivosťou Slovákov na celkový rast výdavkov domácností, pre ktorý mnohí neváhali siahnuť po cigaretách, za ktoré nebola odvedená spotrebná daň na Slovensku. Pokiaľ by sa tieto produkty boli riadne zakúpené so splnením daňovej povinnosti, štát by podľa našich prepočtov získal navyše 70 miliónov EUR do rozpočtu. Na druhej strane, ak by do budúcnosti rástla výška spotrebnej dane, reakciou by bol rast nelegálneho obchodu s takýmito výrobkami,“ tvrdí Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Spoločnosť Nielsen IQ Empty Pack Survey analyzuje podiel obalov nezdanených tabakových výrobkov v odpadoch na verejných miestach. Táto metóda sa dlhodobo využíva vo svete a na Slovensku sa tento výskum vykonáva od roku 2011 v 39 mestách všetkých regiónov, s osobitným dôrazom na lokality pri hraniciach. V hraničných mestách je možné identifikovať rastúci dopyt po dovoze produktov nielen z Ukrajiny, ale aj z Poľska alebo Česka, kde je spotrebná daň nižšia, a tak sú produkty pre bežného Slováka lacnejšie.

Väčšina lokalít, kde bola analýza vykonaná, zaznamenala rast podielu nezdanených produktov, s výnimkou niekoľkých lokalít pri slovensko-ukrajinských hraniciach, kde analytici zaznamenali zníženie. Najväčší podiel nezdanených výrobkov bol v Komárne a Piešťanoch – rovnako 20%, pričom v prípade Piešťan išlo o 10 násobný rast.

„Cítime, že Finančná správa robí veľa pri odhaľovaní nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku. Rast falšovaných cigariet vo vnútrozemí je však signálom, že kriminálne skupiny si neustále hľadajú dômyselnejšie cesty ako dodať svoj tovar cenovo citlivým Slovákom,“ dopĺňa Ľubomír Tuchscher.

Slovenské združenie pre značkové výrobky zastupuje päť najväčších výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, ktorí spolu predstavujú 98% legálneho trhu. Viac ako tri štvrtiny ceny cigariet smeruje do štátneho rozpočtu, zvyšok sa delí medzi výrobcov, dovozcov a obchodníkov.

O SZZV Dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku, Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) vzniklo v roku 1996. Združuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami v Slovenskej republike a obratom viac ako poldruha miliardy eur. Je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií.

Lokality s najvyšším podielom nezdanených cigariet: 1. Komárno – 20 % (v roku 2022 4%) 2. Piešťany – 20% (v roku 2022 2%) 3. Michalovce – 14% (v roku 2022 6%) 4. Humenné – 13% (v roku 2022 6%) 5. Svidník – 13% (v roku 2022 3%)