máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Investícia:180 miliónov Eur na rozvoj kraja

Z Prešovského kraja pôjde 180 miliónov eur na rozvoj v rámci 85 projektov.

Tieto financie umožnia vytvoriť Talentcentrum, inteligentné autobusové zastávky, centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, prístaviská na Domaši a podporia mestské jasle. Rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov bolo urobené Radou partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dňa 6. októbra. Ich cieľom je zabezpečiť efektívne využitie eurofondov v novom programovom období.

Zástupcovia regionálnej a miestnej správy, a iní socio-ekonomickí partneri zo subregiónov Spiša, Šariša a Zemplína, rozhodli o prerozdelení financií na 85 projektov v rôznych oblastiach, vrátane školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, rozvoja dopravy a cestovného ruchu, medzi inými.

"Prešovský kraj má v tomto novom programovom období k dispozícii 250 miliónov eur z eurofondov, pričom 180 miliónov eur bolo prerozdelených na tieto projekty," uviedol predseda Rady partnerstva PSK, Milan Majerský.

Rozvoj dopravy zahŕňa výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu ciest, ekologické autobusy pre verejnú dopravu a inteligentné autobusové zastávky. Rovnako sa podporil rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na stredných školách a výstavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Zvyšných takmer 100 miliónov eur bude rozdelených v nasledujúcich etapách na ďalšie projekty. Táto príležitosť poskytne ďalším projektom možnosť získať financie z európskych zdrojov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.