jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dňa 9. októbra 2023 si Slovenská pošta spolu s ostatnými členmi Svetovej poštovej únie pripomínala Svetový deň pošty.

Tento deň zdôrazňoval základné hodnoty poštovníctva, úlohu pošty v každodennom živote a jej prínos k ekonomickému rozvoju krajiny.

Svetový deň pošty bol vyhlásený v Tokiu v roku 1969 na pripomienku založenia Svetovej poštovej únie v roku 1874. Táto organizácia, ktorá zjednocuje podmienky poštovej prepravy a má ambíciu zabezpečovať rozvoj pôšt po celom svete, je druhou najstaršou medzinárodnou organizáciou na svete. V roku 1993 sa Slovensko stalo jej členom.

Slovenská pošta, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, pravidelne oceňovala svojich najlepších zamestnancov pri príležitosti Svetového dňa pošty.

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a od 1. marca 1996 má sídlo v Banskej Bystrici. V tomto období mala 10 982 zamestnancov, vrátane 4 064 poštových doručovateľov a 1 654 priehradkových zamestnancov. Na základe udelenej poštovej licencie bola jediným poskytovateľom tzv. univerzálnej služby na Slovensku. Jej poštovej sieti patrilo 1 373 podacích a dodacích pôšt, 42 poštových stredísk, 25 pôšt Partner, 5 pojazdných pôšt a 15 zmluvných výdajov zásielok.

Okrem poštových služieb poskytovala Slovenská pošta aj široké portfólio finančných a telekomunikačných služieb, ako aj služieb štátu. Medzi tieto služby patrili platobný systém E-KOLOK, ktorý umožňoval jednoduchšiu úhradu správnych a súdnych poplatkov elektronicky, a služby IOM (Integrované obslužné miesta), na ktorých sa klienti mohli starať aj o svoje úradné záležitosti. Slovenská pošta sa snažila o čo najvyššiu mieru elektronizácie služieb a postupne zavádzala nové riešenia, ako mobilnú aplikáciu, samoobslužné terminály BalíkoBOXxy, a možnosť predplatenia podávaných zásielok online cez aplikáciu ePodací hárok. Tieto online služby boli obzvlášť populárne medzi mladšími zákazníkmi.

Okrem toho bolo v histórii poštovníctva niekoľko zaujímavých udalostí:

  • V roku 1723 boli ustanovené prvé tresty za porušovanie listového tajomstva, pričom pokuta bola vo výške 100 zlatých.
  • Prvá poštová pečiatka bola použitá na našom území v roku 1749 a niesla názov "PRESSBURG".
  • Od 7. apríla 1869 bolo dovolené prijímať ženy na výkon poštovej služby na poštových úradoch.
  • V roku 1870 bola vypravená prvá železničná pošta na trati Budapešť - Miškovec - Košice, a od roku 1927 bolo prevádzkovaných 726 vlakových pôšt.
  • Rakúska poštová správa zaviedla poštovú peňažnú poukážku 1. októbra 1850.
  • Rakúsko-Uhorsko ako prvé na svete zaviedlo korešpondenčné lístky s predtlačenou 2 grajciarovou známkou pre tuzemský styk 1. októbra 1869.
  • Prvá spoločná poštová známka Čechov a Slovákov bola vydaná 18. decembra 1918 a mala hodnotu 1 haliera s námetom Hradčany.
  • V roku 1973 boli zavedené poštové smerovacie čísla, a prvými pohľadnicami s natlačeným obrazovým výjavom sa objavili v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia.
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.