marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PU otvorila nový akademický rok

Prešovská univerzita (PU) v Prešove 19.9.2023 slávnostne otvorila nový akademický rok.
V prvej časti slávnosti sa niesol inauguráciou rektora, prorektorov a novozvolených dekanov na šiestich fakultách PU. Taktiež sa udelili ocenenia tvorivým pracovníkom a študentom univerzity.

Slávnostné otvorenie akademického roka na PU sa konalo v historickej budove PKO Čierny orol a zúčastnilo sa ho takmer 450 hostí z domova aj zo zahraničia. Okrem univerzitných zamestnancov a študentov sa podujatia zúčastnili aj významní akademickí funkcionári, zástupcovia štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumní partneri a predstavitelia cirkví.

Inaugurácia rektora, prorektorov a dekanov

Prof. Peter Kónya, rektor univerzity, prisahal, že bude vykonávať svoje povinnosti s najvyššou oddanosťou a v súlade s morálnymi a demokratickými princípmi. Spolu s ním budú univerzitu viesť prorektori a dekani, ktorí sa zaviazali k vedeniu univerzity v duchu excelentnosti.

Bilancovanie, problémy a nové výzvy

Rektor univerzity, prof. Peter Kónya, zhodnotil minulé obdobie, zdôraznil úspechy v rozvoji a zdôraznil dôležité projekty, ako je rekonštrukcia študentských domovov a inovácie univerzitného areálu. Spomenul aj problémy, ktorým čelila univerzita, vrátane pandémie a energetickej krízy.

V budúcnosti sa univerzita plánuje sústrediť na flexibilné reagovanie na potreby spoločnosti, rozvoj vedy a zlepšenie kvality publikačných výstupov. Taktiež sa plánuje komplexná rekonštrukcia univerzitného areálu a ďalšie projekty.

Udelenie Ceny rektora

Počas slávnosti boli udelené Ceny rektora 15 tvorivým zamestnancom univerzity, 7 pracovníkom za vedecký výskum, 2 pracovníkom za inovácie a objavy, 1 pracovníkovi za prínos v umení a 1 za významný prínos pre PU. Taktiež bolo ocenených 13 študentov za vynikajúce výsledky a 3 katedrové webstránky.

Atmosféru slávnosti obohatil vystúpenie vysokoškolského sláčikového orchestra PU.

ZOZNAM OCENENÝCH

 

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS VO VEDE:

 

Za Filozofickú fakultu:

 • Mgr. Vladislavovi Suvákovi, PhD.
 • PhDr. Daniele Slančovej, CSc.
 • PhDr. Petrovi Švorcovi, CSc.
 • PhDr. Beáte Balogovej, PhD., MBA
 • PhDr. Viere Bilasovej, CSc.

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:

 • Jurijovi Popovičovi, PhD., univ. Doc

 

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:

 • RNDr. Mariánovi Reiffersovi, DrSc.
 • Ruslanovi Mariychukovi, CSc.

 

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • Ing. Sylvii Jenčovej, PhD.

Za Pedagogickú fakultu:

 • PaedDr. Ľudmile Liptákovej, CSc.
 • PhDr. Viere Šilonovej, PhD.

 

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:

 • Jánovi Pilkovi, PhD.
 • dr. Krysztofovi Rejmanovi

Za Fakultu športu:

 • Petrovi Bakalárovi, PhD.

 

Za Fakultu zdravotníckych odborov:

 • Mgr. Elene Gurkovej, PhD., univ. prof.

 

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA VEDECKÝ VÝSTUP ZAMESTNANCOM DO 40 ROKOV:

 

Za Filozofickú fakultu:

 • Mgr. Petrovi Kyslanovi, PhD.

 

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:

 • Jane Lukáčovej, PhD.

 

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • PhDr. Petre Vašaničovej, PhD.

Za Pedagogickú fakultu:

 • Jane Kožárovej, PhD.
 • Ivanovi Ropovikovi, PhD.

Za Fakultu športu:

 • Marekovi Kokindovi, PhD., univ.doc.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:

 • Márii Gábor, PhD.

 

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA INOVÁCIU A VEDECKÝ OBJAV:

 

 • RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied
 • Slávke Mroskovej, PhD. z Fakulty zdravotníckych odborov

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS PRE PU:

 

 • PaedDr. Jozefovi Libovi, PhD. z Pedagogickej fakulty

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V UMENÍ:

 

 • Mgr. Martine Ivanovej, PhD.

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ZA NAJLEPŠIU KATEDROVÚ WEBSTRÁNKU:

 

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:

 • ThDr. Radovanovi Šoltésovi, PhD.

 

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • Katedre financií, účtovníctva a matematických metód (doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.)

 

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:

 • Pavlovi Kochanovi, PhD.

 

CENA REKTORA ZA ROK 2022 UDELENÁ ŠTUDENTOM ZA REPREZENTÁCIU PU A MIMORIADNE VÝSLEDKY:

 

Filozofická fakulta:

 • Stela Richnavská
 • Lenka Vargová, PhD.
 • Vavrinec Žeňuch

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • Drahomíra Longauerová

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • Mgr. Katarína Fogašová

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • Štefan Kráľ

Pedagogická fakulta:

 • Patrícia Dziaková

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • Milan Petrisko

Fakulta športu:

 • Mária Danielová
 • Timotea Jarošová

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • Petra Kraváková
 • Kristína Kurillová
 • Juliána Sára Molčanová

 

Naposledy zmenené utorok, 19 september 2023 15:27
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.