marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Verejné vypočutie - priamy prenos

Priamy prenos: Výber konateľa PREŠOV REAL, s.r.o.

Výber konateľov mestských spoločností PREŠOV REAL, s.r.o. UCHÁDZAČI: JUDr. Michal Leščinský Mgr. Peter Tarcala Ing. Pavel Kopčík

Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. sa zaoberá prenájmom, správou a údržbou nebytových priestorov mesta Prešov, mestského bytového fondu, priemyselného parku Záborské, mestského informačného centra, športových areálov (tenisové kurty na ul. Nábrežnej, tenisové kurty na ul. ČSL armády, cyklistický areál (Velodrom) a mestský zimný štadión). Taktiež priamo prevádzkuje rekreačný areál Delňa, vodárenskú vežu a zimný štadión.

Minimálne požiadavky pre uchádzačov na konateľov spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.,:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Riadiaca prax minimálne 3 roky.

Znalosť aspoň jedného svetového jazyka

Bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov od uchádzača:

Životopis.

Rozvojový plán obchodnej spoločnosti na najbližšie 3 roky v rozsahu maximálne štyri strany.

Overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti s prísľubom dodatočného dodania z výpisu registra trestov bezodkladne po úspešnej voľbe (tlačivo v prílohe).

Čestné vyhlásenie, že kandidát nemá žiadne dlhy voči verejnej správe (tlačivo v prílohe).

Kontaktný e-mail a telefonický kontakt.

Odporúčané rozširujúce požiadavky:

Kópia platného vodičského preukazu (skupina B).

Prax v odbore, ktorého sa dotýka činnosť mestskej spoločnosti.

Skúsenosti z verejnej správy.

Mzdové podmienky (brutto) 2 600 EUR/mesiac+ odmena konateľa

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Koordinovanie a riadenie všetkých materiálnych, finančných a technických zdrojov spoločnosti.

- Zodpovedanie za implementáciu stratégie spoločnosti. - Vedenie rokovaní .

- Vypracovanie strednodobých a dlhodobých plánov spoločnosti.

KRITÉRIA, NA ZÁKLADE KTORÝCH BUDE KOMISIA HODNOTIŤ A BODOVAŤ UCHÁDZAČOV

Psychologický test

Odborný test (právno-ekonomický)

Prax uchádzača (verejná správa, riadiaca pozícia)

Pohovor s komisiou

Mediálny prieskum

Rozvojový plán vypracovaný uchádzačom Verejné vypočutie

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.