august 09, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Sviatok katedry sv. Petra Autor foto z Ľutiny: Timotej Paločko

V bazilike minor v Ľutine si pripomenuli sviatok katedry sv. Petra

V nedeľu 20. februára slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita v Bazilike minor v Ľutine archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti sviatku Katedry sv. Petra. V úvode riaditeľ pútnického centra Jaroslav Kačmár privítal veriacich na slávnosti, pri ktorej vladyka Ján ustanovil kňazov Rastislava Janička, Michala Onderka ml. a Martina Zlackého za stavroforných protojerejov a kňazov Jaroslava Pasoka, Petra Šturáka, Pavla Petra Haľka OSBM za mitroforných protojerejov Prešovskej archieparchie.

V homílii vladyka Ján poukázal na sviatok Katedry sv. Petra. Je to jeden z hlavných sviatkov každej baziliky na svete. Katedra sv. Petra je znakom osobitného Petrovho poslania a poslania jeho nástupcov pri vedení Kristovho stáda, aby toto stádo bolo zachovávané v jednote viery a v jednote lásky. Petrov stolec je znakom autority Krista založenej na viere a láske. V homílii sa vladyka jednotlivo prihovoril aj k oceňovaným kňazom a vyzdvihol ich doterajšiu horlivú prácu pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Na záver slávnosti zaznela hymna Svätému Otcovi Františkovi, vladykovi za všetkých ocenených kňazov poďakoval Jaroslav Pasok, súdny vikár Prešovskej archieparchie. Pri slávnostnom obede v Dóme sv. Mikuláša menovaným kňazom vladyka Ján odovzal dekréty o vymenovaní za mitorforných a stavroforných protojerejov.

Zdroj: Jaroslav Kačmár

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo