august 03, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Posledná výzva na prihlásenie Vášho projektu do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov s kreatívnymi projektmi na boj proti zmene klímy, aby sa uchádzali o Cenu pre občiansku spoločnosť 2021. Toto významné ocenenie odmení tohto roku iniciatívy, ktoré prispievajú k úspešnému plneniu cieľov Európskej zelenej dohody.

EHSV preto hľadá projekty, ktoré pomáhajú zmeniť normy a správanie a ktoré inšpirujú ľudí, aby sa stali súčasťou riešenia v oblasti klímy, a nie súčasťou problému. Potenciálni adepti na získanie ceny EHSV sa zasadzujú za ekologickejšie miestne hospodárstvo alebo podnecujú transformáciu na spoločnosť s nulovými emisiami na miestnej alebo regionálnej úrovni.

Prihlášky je možné podávať do 30. júna 2021, 10.00 hod. (bruselského času).

EHSV – ktorý je hlasom odborových organizácií, MVO a zamestnávateľských organizácií na úrovni EÚ – vyhlásil súťaž o túto cenu v celkovej sume 50 000 EUR v apríli. Cena bude udelená najviac piatim víťazom na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 8. – 9. decembra 2021 v Bruseli, v závislosti od zdravotnej situácie.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci s bydliskom v EÚ. Aby boli iniciatívy a projekty akceptované, musia sa realizovať v EÚ a musia už byť uskutočnené alebo ešte stále prebiehať.
Plánované iniciatívy, ktoré sa nezačnú realizovať do 30. júna 2021, budú zo súťaže vylúčené.

Úplný zoznam požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

Tento rok EHSV udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z nasledujúcich tém:

● podpora plného zapojenia a/alebo prijatia občianskej spoločnosti do prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť,
● podpora účasti občanov na diskusii o klíme,
● navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré jednotlivcov inšpirujú a podporujú, aby vo svojom miestnom prostredí a na pracoviskách prešli na životný štýl šetrný ku klíme, a to aj zo strany organizácií zamestnávateľov alebo pracovníkov,
● podpora informovanosti spotrebiteľov o zmene klímy alebo motivovanie k zmene správania a zmene sociálnych noriem v kontexte klimatickej krízy,
● navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré presadzujú aktívne politiky v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
● podpora klimatickej spravodlivosti v širšom zmysle s ohľadom na ľudské práva a sociálnu zodpovednosť podnikov; podpora informovanosti o zmene klímy medzi širším, diverzifikovanejším a/alebo znevýhodneným/marginalizovaným publikom; zabezpečiť, aby sa pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť nezabudlo na žiadnu vrstvu spoločnosti,
● podpora vzdelávania o zmene klímy v školách na všetkých úrovniach; navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré zvyšujú informovanosť detí a mladých ľudí o zmene klímy a jej riešeniach,
● zvyšovanie povedomia o vplyve zmeny klímy a podpora opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy,
● podpora zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania politík v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
● podpora aktívneho občianstva a posilnenie postavenia prostredníctvom zapojenia do projektov, ktoré podporujú spravodlivú transformáciu a vytvárajú nové občianske interakcie vedúce ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu,
● podpora aktívneho zapojenia mládeže do navrhovania a realizácie riešení v oblasti klímy, ako aj posilnenie postavenia mladých ľudí, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov týkajúcich sa politík v oblasti klímy a životného prostredia na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni.


O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

EHSV udelí v roku 2021 Cenu pre občiansku spoločnosť už po dvanásty raz. Každý ročník je zameraný na inú tému, ktorá má pre EÚ osobitný význam, s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie.

Aj vďaka Vašej pomoci budú môcť výnimočné projekty získať uznanie, ak vo svojej krajine alebo prostredníctvom svojej siete vyzvete organizácie občianskej spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2021.

Bližšie informácie Vám poskytne:
Tlačové oddelenie EHSV – Laura Lui
Tel.: +32 25469189
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Proti praniu špinavých peňazí Proti praniu špinavých peňazí

    Európska komisia predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

  • Sedem oblastí odborných služieb Sedem oblastí odborných služieb

    Komisia predložila aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb pre podniky.

  • Problém súčasného sveta: Klíma Problém súčasného sveta: Klíma

    Na osobitnom prieskume Eurobarometra č. 513 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 669 občanov z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo