august 03, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Novým košickým eparchom sa stal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Svätý Otec František dnes napoludnie prijal rezignáciu vladyku Milana Chautura, doterajšieho košického eparchu a na jeho miesto menoval arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol doteraz apoštolským administrátorom sede plena Košickej eparchie. Vladyka Cyriľ Vasiľ SJ sa tak stáva v poradí druhým eparchiálnym biskupom Košickej eparchie. Menovanie eparchiálneho biskupa je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste ku spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie.

Životopis vladyku Cyrila Vasiľa SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Po gymnáziu v Košiciach absolvoval v rokoch 1982-1987 teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Ešte toho roku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (PIO) v Ríme.

V roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a v nasledujúcom roku vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Od roku 1992 už ako jezuita pokračoval v Ríme v doktorandskom štúdiu a v roku 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte PIO. Na fakulte ďalej pôsobil, od roku 2002 vo funkcii dekana a prorektora PIO a v roku 2007 sa stal rektorom PIO.

V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a menoval ho titulárnym arcibiskupom Ptolemaidy v Líbyi. Biskupskú konsekráciu prijal 14. júna 2009 z rúk biskupa Slavomira Miklovša. Za biskupské heslo si vybral slová Parati semper (Vždy pripravení), čo korešponduje s jeho dlhoročnou činnosťou v skautingu v rámci Federácie skautov Európy. 20. januára 2020 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. A pred pár dňami 21. júna 2021 bol Svätým Otcom menovaný na najbližších päť rokov za člena Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry.

Zdroj: ISPA

Naposledy zmenené štvrtok, 24 jún 2021 13:01

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo