júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Priemerný Európan vyprodukuje ročne viac ako 34 kg odpadu z plastových obalov.

V roku 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu, ktorý tvorili plastové obaly. Z tohto množstva sa recyklovalo menej ako polovica – len 14,1 kg. Vyplýva to z najnovších výsledkov Eurostatu, ktoré sa zamerali na tvorbu odpadov z plastových obalov a ich recykláciu. Medzi rokmi 2009 až 2019 objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa v Európe narástol o 24 % (o 6,7 kg). Za rovnaké obdobie sa zvýšil aj objem recyklovaného odpadu z plastových obalov, a to o 50 % + 4,7 kg). Napriek zlepšeniu v oblasti recyklácie sa ale množstvo nerecyklovaných plastových obalov od roku 2009 zvýšilo o 2 kg na obyvateľa, keďže sa naša produkcia odpadu z plastových obalov výrazne zvýšila.

V roku 2019 sa v EÚ recyklovalo približne 41 % odpadu z plastových obalov. Deväť členských štátov EÚ dokázalo recyklovať viac ako polovicu takéhoto odpadu. Medzi tieto členské štáty patrí aj Slovensko, ktoré recyklovalo 53 % svojho odpadu z plastových obalov. Plasty sú dôležitým materiálom využívaným v našom hospodárstve, a teda aj každodennom živote. No plasty majú aj negatívne dopady na životné prostredie a naše zdravie. Z prieskumov vyplynulo, že až 87 % Európanov sa obáva negatívnych dopadov plastového odpadu na životné prostredie.
Podrobnosti:

 

 

Výroba a recyklácia na obyvateľa
Celkové množstvá vyprodukovaných a recyklovaných odpadov z obalov sú zostavené zo všetkých obalových materiálov: sklo, papier a lepenka, kov, plast, drevo a iné. Obrázok poskytuje prehľad údajov vykázaných členskými štátmi EÚ a krajinami EHP/EZVO v roku 2019 o výrobe a recyklácii obalov na obyvateľa. V 13 členských štátoch EÚ sa v roku 2019 vyprodukovalo množstvo odpadov z obalov viac ako 150 kg na obyvateľa. Množstvo vyprodukovaných odpadov z obalov medzi členskými štátmi EÚ sa v roku 2019 pohybovalo medzi 74,0 kg na obyvateľa v Chorvátsku a 228,0 kg na obyvateľa v Írsku , pričom množstvá recyklovaného odpadu z obalov sa pohybovali od 36,2 kg na obyvateľa v Chorvátsku po 155,2 kg na obyvateľa v Luxembursku.

Zdroj: ek

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.