jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný  PR, marketing  TRIPOLITANA -  KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný PR, marketing TRIPOLITANA - KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

V Rákociho paláci objavíte životné príbehy chýrnych spišských a šarišských bačov.

Krajské múzeum v Prešove predstaví unikátnu pastiersku kultúru východného Slovenska. V rámci jubilejného 40. podujatia z cyklu Čaj o piatej u Rákociho  sa návštevníci dozvedia, že bačovia  mali blízko k mágii, k panstvu ale aj k lúpežníkom a dokonca mali svojich patrónov. Zaujímavosti a historické okolnosti rozvoja salašníctva na Slovensku  priblíži hosť večera Peter Kováč, etnológ Spišského múzea v Levoči.

Podľa Kováča je vzťah k ovci jedným z najstarších, aké si v priebehu vekov človek so zvieraťom vytvoril. Je tomu tak aj na našom území, kde výrazný vplyv na rozmach chovu oviec mala najmä valaská kolonizácia.

„Ona a ďalšie historické a geografické okolnosti vplývali v karpatskom oblúku na vznik unikátnej pastierskej kultúry. Na východe Slovenska, v regiónoch Spiš a Šariš má ovčiarska kultúra a folklór jedinečnú podobu,“ vysvetľuje Kováč.

Ovčiari tu podľa jeho slov tvorili špecifickú sociálnu skupinu, ktorá bola ohromne rozporuplná. Väčšinu roka trávili síce sami v divočine, no vo vidieckych komunitách boli ovčiari považovaní za múdrych ľudí.

„Niektorí mali blízko k šľachte aj k zbojníckym živlom na okraji spoločnosti a mnohí boli znalcami mágie a tajomných zaklínadiel,“ prezradil Kováč.

Ako ďalej hovorí, boli to ľudia do koča aj do voza a veľakrát dokázali prekvapiť.

„Pri práci chodili zaúdení a zamastení, no vo sviatok ich odev v noblese a vznešenosti často nemal obdoby,“ dodáva Kováč.

Mgr. Peter Kováč dokumentuje a popularizuje tradičné ovčiarstvo a tradičnú ľudovú kultúru na strednom Spiši. Momentálne sa venuje tvorbe dokumentárneho filmu o ovčiarstve. Prednáška sa uskutoční v stredu 22. mája o 17.00 h v etnografickej expozícii v Rákociho paláci.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956.  Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou  pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku  Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo svetabábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.