jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Na Mirka Nešpora pribudli nové parkovacie miesta

Foto: zdroj mesto Prešov Foto: zdroj mesto Prešov

Na ulici Mirka Nešpora na Sídlisku III v Prešove môžu vodiči zaparkovať jednoduchšie.

V tejto lokalite pribudlo 21 nových parkovacích miest. Obyvatelia ulice Mirka Nešpora č. 17 - 21 v Prešove môžu svoje autá zaparkovať na 21 nových parkovacích miestach. Dobudovaním nových odstavných plôch sa vytvorili podmienky pre bezpečnejšie a komfortnejšie parkovanie v tejto časti mesta. Z celkového počtu parkovacích miest je jedno miesto vyhradené pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Stavebné práce zahŕňali aj uloženie obrubníkov, vegetačné úpravy okolo parkoviska a pribudlo aj LED osvetlenie. Stavbu realizovala firma Ing. Jozef Markocsy, EGM Ľubotice. Celkové náklady na realizáciu boli v objeme 33 120,37 eur vrátane DPH.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.