jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: "starý" internát PU, zdroj TV7 Foto: "starý" internát PU, zdroj TV7

S prezenčnou formou vyučovania začne 28. septembra.

Prešovská univerzita v Prešove (PU) prijala sériu opatrení s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na začiatok nového akademického roka, ktorý univerzita oficiálne spustí 21. septembra. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vedenie PU prijíma viaceré opatrenia, platné od začiatku nového akademického roka. Okrem toho, že zamestnanci aj študenti musia mať v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, vedenie univerzity odporúča používať aj rukavice. „Vo všetkých prednáškových miestnostiach s kapacitou vyššou ako 50 miest, univerzita zabezpečí zariadenia na dezinfekciu rúk, tie sú inštalované aj pri vstupe do všetkých univerzitných objektov. Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné v miestnostiach aplikovať šachovnicové sedenie študentov,“ približuje Peter Kónya, rektor univerzity. Zároveň dodáva, že v prípade, ak to technické možnosti nedovolia, odporúča kontaktnú výučbu doplniť o online prenos.
Ďalším z opatrení je povinnosť pre všetkých zamestnancov a študentov vyplniť do 15. septembra online čestné vyhlásenie s informáciami o kontaktoch s nakazenými, o účasti na hromadných akciách a cestách do zahraničia, v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Univerzita zriadila v každej budove jednu karanténnu miestnosť

Univerzita zároveň v každej budove univerzity vyčlenila jednu miestnosť, do ktorej sa premiestni zamestnanec, resp. študent s podozrením na ochorenie COVID-19. To isté platí aj pre študentské domovy PU.
Študent, ktorý bude pozitívny na COVID-19, resp. u ktorého vznikne podozrenie na dané ochorenie, okamžite preruší kontaktnú výučbu. Rovnako ju prerušia aj študenti, ktorí patria do študijnej skupiny nakazeného študenta.
Študent, ktorý býva v ubytovacích zariadeniach PU a ktorý je pozitívny na COVID-19, resp. u ktorého je podozrenie na dané ochorenie, zostáva v ubytovacom zariadení v karanténnom režime, t. j. bez možnosti opustiť izbu, resp. bunku. V rovnakom režime zostávajú aj ostatní študenti, s ktorými daný študent obýva tú istú bunku až do negatívneho výsledku na COVID-19.

Opatrenia pre zahraničných študentov

Opatrenia sa týkajú aj zahraničných študentov, prichádzajúcich z krajín červenej zóny. V tejto súvislosti sa rozhodla univerzita konať proaktívne a ponúkla zahraničným študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove PU, možnosť podstúpiť povinnú domácu izoláciu na vybranom internáte. Na túto ponuku zareagovalo 322 študentov pochádzajúcich prevažne z Ukrajiny a jedna zahraničná lektorka. Ostatní sa rozhodli pre absolvovanie povinnej päťdňovej karanténny v súkromných zariadeniach. „Študenti boli pred nástupom do domácej izolácie povinní odovzdať výsledok negatívneho testu z domovskej krajiny, nie starší ako 96 hodín,“ vysvetľuje prorektorka PU Jana Burgerová, ktorá zároveň doplnila, že si túto povinnosť splnili pred nástupom všetci študenti. V izolácii študenti zotrvajú až do obdŕžania slovenského negatívneho výsledku PCR testu, pričom laboratórnej diagnostike sa študent musí podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Celý proces testovania koordinuje a priamo zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. Všetci študenti s negatívnym výsledkom testu budú následne z karanténneho zariadenia presunutí na internát, ktorý im bol riadne pridelený.

Univerzita má situáciu v karanténnom zariadení pod kontrolou

„Z celkového počtu 323 študentov ubytovaných v karanténnom zariadení bolo doposiaľ otestovaných 210 študentov, 205 je negatívnych, piati boli pozitívne testovaní na COVID-19,“ uviedla prorektorka Burgerová. Zároveň dodala, že univerzita má situáciou pod kontrolou a koordinuje ju spoločne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. „Študenti, ktorých výsledok testu bol pozitívny, sú v dobrom zdravotnom stave, nemajú žiadne príznaky ochorenia, sú izolovaní na samostatnej izbe a zostávajú v karanténnom zariadení pokiaľ neabsolvujú ďalší test,“ zdôraznila Burgerová. „Vďaka tomu, že univerzita ponúkla takúto možnosť zahraničným študentom, predišla následným komplikáciám, ktoré by boli spojené s voľným pohybom týchto osôb po meste, takto ich máme dôsledne pod kontrolou“ doplnila Burgerová. Zdôraznila, že sa to týka študentov bývajúcich v študentských domovoch univerzity a nie študentov, ktorí bývajú v súkromných zariadeniach či privátoch.

Dobrou správou je, že u študentov bývajúcich so študentmi, ktorých výsledok testu bol pozitívny, sa COVID-19 nepotvrdil. Avšak v zmysle preventívnych opatrení ostávajú v zariadení, kým nebudú opätovne testovaní.

Je potrebné zdôrazniť, že karanténne zariadenie je počas celej doby domácej izolácie uzatvorené, bez možnosti z neho vychádzať, toto nariadenie sa striktne dodržiava, podobne ako aj ostatné hygienické opatrenia. Študentom je trikrát za deň zabezpečovaná strava a celý internát bude po skončení karantény vydezinfikovaný.

 Zdroj: PU, Anna Polačková

 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU slávnostne otvorila 26. akademický rok PU slávnostne otvorila 26. akademický rok

    V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii.

  • 10. výročie logickej olympiády 10. výročie logickej olympiády

    bľúbená súťaž intelektovo nadaných žiakov s názvom Logická olympiáda má za sebou desať súťažných ročníkov.

  • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.