júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.

Novovytvorené centrum prezentuje vybrané prvky sakrálnej architektúry slovensko-poľského pohraničia, ako jednej z foriem kultúrneho dedičstva a plní tak funkciu interaktívneho informačného bodu. „Taktiež bude zabezpečovať funkciu žiaduceho zvyšovania odborných kompetencií špecifických cieľových skupín pre zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva, keďže sakrálna drevená architektúra je jedným z charakteristických prvkov pohraničia a je spravovaná najmä farnosťami,“ vysvetlil Peter Adamišin, projektový manažér a prorektor PU. „Počas implementácie projektu boli zrealizované aj pilotné kurzy zamerané na ochranu i propagáciu tohto hmotného kultúrneho dedičstva, vznikla multimediálna prezentácia i dokumentárny film dostupný širokej verejnosti predstavujúci tieto vybrané pamiatky,“ priblížil odborný garant projektu Daniel Dzurovčin.

Samotná realizácia projektu trvala 6 mesiacov. „V rámci rekonštrukcie existujúcich priestorov došlo k celkovej sanácii miestnosti, výmene podláh, rekonštrukcii elektroinštalácie, osadeniu znížených stropov,“ uviedla Darina Gajdárová, technička investičnej výstavby PU. Partnerom Prešovskej univerzity ako žiadateľa a zároveň vedúceho partnera tohto individuálneho mikroprojektu bola mimovládna organizácia Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny v Myczkowcach v Poľku. Projekt, s názvom Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva v celkovej výške takmer 60 tis. eur bol podporený programom Interreg V-A, Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou národných zdrojov štátneho rozpočtu a rozpočtu PU.
Centrum na záverečnej konferencii projektu dňa 27. júna slávnostne otvorili rektor PU Peter Kónya, Peter Šturák dekan GTF a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie.

Zdroj: Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.