jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: TV7 Foto: TV7

Mesto Prešov postavilo na sídlisku Šváby novú bezbariérovú rampu, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné kritériá

Zástupcovia mesta, zhotoviteľ a poslanci mestskej časti sa stretli na sídlisku Šváby na preberacom konaní novej bezbariérovej rampy. Mesto Prešov ju postavilo po tom, čo došlo 23. januára 2020 krátko pred pol šiestou večer k zrúteniu časti pôvodnej rampy, postavenej pred viac ako 30 rokmi. Stavebné práve pozostávali zo zbúrania pôvodnej nadzemnej časti rampy, vrátane nosnej steny, a vo vybudovaní novej železobetónovej steny a konzolových častí, ktoré tvoria novú rampu.

„Nová bezbariérová rampa je postavená s ohľadom na bezpečnosť všetkých prechádzajúcich ľudí, najmä občanov so zdravotným znevýhodnením či mamičiek s deťmi. Nakoľko sa mesto Prešov neustále snaží skvalitňovať život občanov na sídliskách prostredníctvom zveľaďovania verejných priestranstiev, sme namiesto čiastkovej opravy pristúpili ku kompletnej výstavbe novej rampy, ktorá bude, verím, slúžiť dlhé roky k spokojnosti všetkých obyvateľov tejto lokality,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Pred samotnou výstavbou boli vykonávané rozsiahle búracie práce, a to najmä pre znehodnotené nosné časti pôvodných konštrukcií a nevyhovujúci sklon pôvodných ramien plošiny. Búracie práce zahŕňali kompletnú demontáž existujúceho oceľového zábradlia, vrátane jeho kotviacich prvkov, ďalej kompletné odstránenie všetkých železobetónových schodiskových ramien, a tiež kompletnú demontáž železobetónovej nosnej steny.Nová bezbariérová rampa je zhotovená zo železobetónových trámov a pre vyššiu bezpečnosť chodcov na nej pribudlo aj nové zábradlie z konštrukčnej profilovanej ocele.

Bezbariérovú plošinu so zábradlím v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici realizovala spoločnosť GMT development, s.r.o. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 91 743,06 eur vrátane DPH.

 

Zdroj: Mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.