jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Začína byť tradíciou, že v Rade mládeže Prešovského kraja patrí september nadstavbovým seminárom pre členov žiackych školských rád v Prešovskom kraji. Inak tomu nebolo ani tento rok. Stredoškoláci mohli opäť načerpať potrebné informácie pre zlepšenie fungovania ich ŽŠR 25. a 26. septembra v nových priestoroch RMPK na Vajanského 17 v Prešove.

Pre aktívnych členov ŽŠR, ktorí majú za sebou základný modul školení, je každoročne pripravené množstvo informácií týkajúcich sa tímovej spolupráce, marketingu, plánovania, ako aj tipy a triky, ktoré pomáhajú nakopnúť motiváciu jednotlivých členov.
Pre mnohých zúčastnených boli metódy neformálneho vzdelávania najväčším prínosom semináru, pretože im sprostredkovali informácie zábavnou formou, vďaka čomu si ich mohli vyskúšať na vlastnej koži. Ale aj možnosť sieťovacích aktivít a spoznania členov iných žiackych školských rád, s ktorými si mohli vymieňať skúsenosti a nápady.

A čo hovoria o seminári ich účastníci? „Získala som nové poznatky o motivácii a spolupráci, ktoré využijem v našej ŽŠR ... a v neposlednom rade som sa dozvedela o aktivitách na iných školách.“ „Dozvedela som sa ako motivovať seba, ale aj iných ... a ako možno zapojiť aj neaktívnych členov a zaujať ich.“
Novinkou pre všetkých zúčastnených bola bezplatná účasť na seminári, ktorá bola výsledkom spolupráce s Odborom školstva Úradu PSK. Nesmieme však zabudnúť ani na ponuku v podobe Konferencie pre ŽŠR, ktorý pripravuje Rada pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorá sa uskutoční 21.11.2019 v zasadacej miestnosti Úradu PSK.

Zdroj: RADA MLÁDEŽE PREŠOVSKÉHO KRAJA

Naposledy zmenené utorok, 08 október 2019 09:29
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.