jún 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dopravná kontrola v Prešovskom kraji

Na teritóriu Prešovského kraja v stredu 14.8. v dopoludňajších hodinách vykonaná celokrajská osobitná kontrola.

Zameraná bola na dodržiavanie zákona vodičmi nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, autobusov a motocyklov, na eliminovanie dopravno-bezpečnostných rizík najmä na železničných priecestiach bez závor a v ich tesnej blízkosti. Policajti kontrolovali aj povinnosti chodcov a cyklistov ako aj spôsob jazdy vodičov i dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami. Do výkonu služby bolo zaradených 105 policajtov ( služby dopravnej polície, služby poriadkovej polície a  služby železničnej polície ). Zistených bolo celkovo 96 priestupkov, z ktorých bolo 83 vyriešených v blokovom konaní, 13 priestupkov bolo vyriešených napomenutím.

Zdroj KR PZ v Prešove

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo