jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dopravná kontrola v Prešovskom kraji

Na teritóriu Prešovského kraja v stredu 14.8. v dopoludňajších hodinách vykonaná celokrajská osobitná kontrola.

Zameraná bola na dodržiavanie zákona vodičmi nákladných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, autobusov a motocyklov, na eliminovanie dopravno-bezpečnostných rizík najmä na železničných priecestiach bez závor a v ich tesnej blízkosti. Policajti kontrolovali aj povinnosti chodcov a cyklistov ako aj spôsob jazdy vodičov i dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami. Do výkonu služby bolo zaradených 105 policajtov ( služby dopravnej polície, služby poriadkovej polície a  služby železničnej polície ). Zistených bolo celkovo 96 priestupkov, z ktorých bolo 83 vyriešených v blokovom konaní, 13 priestupkov bolo vyriešených napomenutím.

Zdroj KR PZ v Prešove

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.