jún 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Na mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja, to je časť dohody, ktorú dnes slávnostne podpísali zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci je verejným prísľubom oboch strán zintenzívniť komunikáciu a investičné aktivity na území PSK. Časť distribučného územia VSD sa tak stane pripraveným a lukratívny regiónom pre existujúcich aj budúcich investičných partnerov. Zároveň má vytvárať všetky predpoklady pre efektívny manažment s energiami. Keďže VSD je dnes okrem distribútora energie aj užitočným partnerom v oblasti elektroenergetických riešení, memorandum deklaruje aj spoluprácu pri rozvoji elektromobility a využívaní alternatívnych druhov dopravy na území PSK.  V prospech fungovania VÚC by mali prispieť aj energeticky efektívne riešenia, dátové analýzy spotreby a šetrenia s energiami a pilotné projekty na využívanie nových inteligentných technológií. V konečnom dôsledku to predstavuje vyšší komfort pre obyvateľov a podnikateľské subjekty v kraji.

„Sme pripravení aktívne sa angažovať pri skúšaní a využívaní energií novým smerom, aký predikujú aj svetové trendy. Už dnes je realitou, že elektrina má v domácnostiach, verejnej správe, o podnikateľskom sektore ani nehovoriac, multispektrálne využitie. Dávno to nie je len o svietení, či kúrení. Dnes sa na elektrinu jazdí, je základom všetkých inteligentných riešení pre domáce aj podnikateľské využitie. Na ochranu osôb, majetku, riadenie napríklad parkovania vo veľkomestách no a v neposlednom rade poskytujú inteligentné elektromery, o ktorých sa toľko hovorí, úplne nové možnosti, ako nakladať a riadiť spotrebu elektriny. A ešte aj na aké účely a kedy,“ vysvetlil Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a riaditeľ divízie Sieťové služby vo VSD.Za účelom skvalitnenia spolupráce sa obe strany dohodli aj na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude prinášať rozumné, časovo a finančne efektívne riešenia pre investičné zámery a projekty realizované v regióne.

Predseda PSK Milan Majerský na spolupráci s VSD oceňuje, že pri investíciách v kraji chce svoje zámery v predstihu komunikovať a aktívne zohľadňovať aj historické, kultúrne a prírodné hodnoty VÚC. „PSK prevádzkuje 496 budov a 216 areálov kde potrebujeme efektívne menežovať energetickú spotrebu. Podporujeme využívanie elektromobility cez budovanie systému intergovanej dopravy, realizujeme a pripravujeme množstvo investičných akcií, ako sú rekonštrukcie existujúcich budov a výstavba nových objektov. V tomto procese potrebujeme vytvárať efektívne a časovo nenáročné riešenia. Vzájomná spolupráca s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou bude pre kraj prínosom,“ uviedol Majerský.

Zdroj: Andrea Forbergerová, komunikácia Východoslovenská distribučná

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo