jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kraj spustil veľký cestný projekt

Na Ceste Slobody zrekonštruuje prvých 14 kilometrov ciest

Prešovský samosprávny kraj začal s realizáciou projektu rekonštrukcie tzv. Cesty Slobody, ktorý predstavuje jednu z najväčších investičných akcií v doprave na území kraja za ostatné roky. Cesta spájajúca mestské časti Vysokých Tatier si vyžiada investíciu v predpokladanom rozpočtovom náklade približne 43 miliónov eur. Aktuálne začínajú práce na úsekoch Podbanské - Pavúčia dolina a Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66 za takmer 5,6 milióna eur.

Významná cestná komunikácia II/537 známa aj ako Cesta Slobody sa dočkala svojej modernizácie. Prešovský samosprávny kraj dnes (27. júna) oficiálne odštartoval realizáciu projektu, ktorý predpokladá rekonštrukciu takmer 45 kilometrov v lokalite Vysokých Tatier. Konkrétne sú spustené dve zo siedmich fáz veľkej investície na úsekoch úseku Podbanské - Pavúčia dolina a Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66. Ide spolu o takmer 14 km ciest, ktoré si vyžiadajú rekonštrukčný zásah vo výške približne 5,6 milióna eur.

„Som nesmierne rád, že projekt Cesta slobody sa dočkal svojej realizácie. Je to veľká vec nielen pre oblasť pod Tatrami, ale celý Prešovský kraj. Ide o dôležitú dopravnú tepnu viacerých tatranských obcí a zároveň jednu z najfrekventovanejších, no a jednoznačne najdlhšiu cestu tohto regiónu, ktorá si svoju modernizáciu rozhodne zaslúžila, “ vyjadril sa prešovský župan Milan Majerský počas odovzdania stavenísk zhotoviteľom stavieb. Ako dodal, práve táto cestná komunikácia má veľký dopravný význam i z pohľadu cestovného ruchu a lepšej dostupnosti tohto turisticky významného územia. „Investíciou zabezpečíme kvalitné napojenie regiónu na cesty I. triedy a infraštruktúru TEN-T, ale najmä opravou týchto úsekov zvýšime plynulosť cestnej premávky a znížime nehodovosť. Držme si prsty, aby šlo všetko podľa plánu a tento nepochybne rozsiahly a dôležitý projekt zrealizovali do finálnej podoby,“ dodal M. Majerský.

Obe investičné akcie v rámci obnovy Cesty Slobody sú financované prevažne z európskych zdrojov, konkrétne Integrovaného regionálneho operačného programu, s prispením štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov PSK. Prvý úsek - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Podbanské – Pavúčia dolina by mal byť realizovaný 240 kalendárnych dní v miestach Pribylina, Štrbské Pleso a Východná. Okrem 7,62 km ciest sa tu zrekonštruujú aj dva mosty a 20 priepustov. Predpokladaný rozpočtový náklad predstavuje takmer 3,6 milióna eur. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66 si vyžiada práce v rozmedzí 600 kalendárnych dní. Opraví sa tu 6,12 km ciest, päť mostov a osem priepustov, a to za približne 2 milióny eur. O finančné prostriedky z európsky štrukturálnych fondov sa kraj uchádza aj pri ďalších cestných akciách tohto veľkého projektu.

„Celú rekonštrukciu odhadujeme na obdobie zhruba päť rokov. Verím, že eurofondy budú pre túto cestu otvorené aj po roku 2023. Už teraz sme úspešní s ďalšou časťou projektu týkajúcou sa mostov a múrov, kde sme v procese verejného obstarávania, s realizáciou ktorej by sme chceli začať ešte tento rok, predpokladám koncom augusta. Dobrou správou je aj to, že dva úseky označené ako číslo dva a päť v zmysle delenia projektu sú už schválené a zmluvy na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov pre ich rekonštrukciu sú pred podpisom,“ priblížil ďalšie kroky v projekte riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Tzv. projekt Vysoké Tatry - Cesta slobody zahŕňa sedem fáz. Okrem dvoch úsekov (označených ako prvá a šiesta fáza) odovzdaných aktuálne do realizácie, je v poradí druhou cestou rekonštrukcia 7,37 km úseku Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 spolu s modernizáciou štyroch mostov a 14 oporných múrov. Tretia fáza bude realizovaná na 7,35 km úseku Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok a dotkne sa tiež opráv na troch mostoch a odpočívadlách, siedmich zárubných múroch, 16 priepustoch a jednej poloestakáde. Vo štvrtej fáze sa bude rekonštruovať 7,55 km úsek Batizovský potok – Starý Smokovec a tiež deväť mostov, tri zárubné múry, 14 priepustov a jedno odpočívadlo. Piata časť projektu sa zameria na 6,14 km úsek Starý Smokovec-Tatranské Matliare a opravu 13 priepustov a dvoch zárubných múrov. Záverečnou siedmou fázou projektu Cesta slobody ja oprava ďalších štyroch mostov, 14 oporných múrov, 10 priepustov, ako aj 2,78 km úseku na ceste II/537.

Celkovo sa veľká modernizácia pod Tatrami dotkne 45-kilometrového úseku s predpokladaným rozpočtovým nákladom takmer 43 miliónov eur.

Zdroj: PSK

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.