máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V rámci projektu mesta Prešov a organizácie UNICEF sa 7. marca 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov k aktivite "Záchranná sieť"

Aktivita zameraná na cieľovú skupinu ohrozenej mládeže a na sieťovanie organizácií, ktoré s touto cieľovou skupinou pracujú sa konala v zasadačke Odboru sociálnych služieb na Mestskom Úrade na Jarkovej 24.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.