jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nová zmluva prináša výraznú úsporu pre mesto

Mesto Prešov zabezpečilo výhodné dodávky elektrickej energie na rok 2024

Mesto Prešov sa môže tešiť z výraznej úspory na dodávkach elektrickej energie pre nadchádzajúci rok. Nová zmluva uzatvorená s cenou 127,15 €/MWh bez DPH predstavuje výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom.

„Tieto ušetrené prostriedky použijeme na skvalitňovanie služieb občanom, keďže naším cieľom je neustále zlepšovať podmienky na život v meste Prešov. Či už hovoríme o bežnej údržbe, školstve alebo sociálnej sfére,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Aktuálna cena elektrickej energie, na základe ktorej mesto Prešov uzatvára zmluvy pre dopravný podnik, cestnú svetelnú signalizáciu, verejné osvetlenie, školy, školské zariadenia a objekty vo vlastníctve mesta, je teraz výrazne nižšia. Súčasná cena 127,15 €/MWh bez DPH predstavuje výrazné zlepšenie oproti minulému roku, kedy bola výška ceny ešte o 32,85 €/MWh vyššia.

V roku 2023 mesto Prešov rozhodlo o realizácii nadlimitnej verejnej zákazky prostredníctvom Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. (RIAMP). Táto organizácia, poverená verejným obstarávaním, priniesla mimoriadne úspešné výsledky. V porovnaní s cenou z predchádzajúceho roku, kedy bola cena elektrickej energie na roky 2022 a 2023 160 €/MWh bez DPH, predstavuje nová zmluva výraznú úsporu pre mesto.

V roku 2024 mesto Prešov očakáva celkovú úsporu na elektrickej energii vo výške viac ako 1,5 mil. € bez DPH. Táto úspora zahŕňa nielen verejné osvetlenie, ale aj dopravný podnik, školské zariadenia a objekty vo vlastníctve mesta. V porovnaní s rokom 2023 predstavuje úspora na verejnom osvetlení približne 1,1 mil. € bez DPH. Mesto Prešov tak dokázalo realizovať najvýhodnejší nákup elektrickej energie za posledné roky, čo prinesie značné finančné výhody pre celú komunitu.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.