jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Neznámy páchateľ poškodil geologické vrty v obci Varhaňovce: Polícia začala trestné stíhanie

Včera, dňa 19. decembra 2023, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove obdržalo oznámenie o poškodení geologických vrtov v obci Varhaňovce. Incident sa stal neďaleko osady v tejto obci, kde neznámy páchateľ poškodil inklinometrický vrt a piezometrický vrt, spôsobujúc škodu vo výške viac ako 5.000,- Eur.

Po preverení situácie na mieste činu bol príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Drienove poverený vyšetrovaním tohto prípadu. Na základe jeho vyšetrovania sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Poškodenie geologických vrtov v tomto prípade nie je len škodou na majetku, ale tiež ohrozuje monitorovanie pohybu zosuvného telesa, čo môže mať vážne následky.

Inklinometrický vrt bol poškodený spôsobom, kedy neznámy páchateľ vychýlil jeho polohu, zatiaľ čo pri piezometrickom vrtu odstránil pažnicu a následne ho zasypal vrstvou kameninového posypového materiálu zmiešaného s hlinou. Tieto zariadenia sú dôležité pre sledovanie pohybovej aktivity zosuvného telesa a ich poškodením vznikla predbežná škoda vo výške viac ako 5.000,- Eur, podľa informácií poskytnutých geologickým ústavom.

Páchateľovi alebo páchateľom v tomto prípade hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Polícia vyzýva verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii páchateľa alebo páchateľov, a tým prispieť k úspešnému vyšetrovaniu tohto prípadu.

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie, sú vyzvaní, aby kontaktovali miestne Obvodné oddelenie Policajného zboru v Drienove alebo použili núdzové číslo 158. Každá informácia môže byť kľúčová pri dopadnutí páchateľa a obnovení integrity geologických vrtov v obci Varhaňovce.

Naposledy zmenené streda, 20 december 2023 10:00
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.