máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Levko Dohovič: Hudba elixír môjho života

Cyklus Neznámi známi: Levko Dohovič a jeho životný príbeh

V rámci pokračovania cyklu "Neznámi známi" sa 7. decembra 2023 v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom a informačnom centre odohralo pútavé stretnutie, ktoré ponúklo pohľad do života výnimočnej osobnosti - Levka Dohoviča. Moderátorka Eva Oleárová uviedla divákov do príbehu človeka, ktorý sa narodil v náročných časoch a svojím osudom sa stal svedkom historických zvratov.

Levko Dohovič sa narodil 29. septembra 1935 v Užhorode v rodine gréckokatolíckeho farára. Jeho životná cesta však nebola jednoduchá. V roku 1950 bol odsúdený na dlhodobé väzenie a ako politický väzeň strávil v gulagoch šesť a pol roka svojho života. Jeho príbeh je príznačným príkladom bolestného osudu mnohých Ukrajincov, ktorí sa dostali do sovietskych táborov.

V roku 1957, po prepustení zo väzenia, kde strávil šesť a pol roka svojho života ako politický väzeň, Levko Dohovič sa spolu s mamou a dvoma staršími sestrami takmer ilegálne dostal do Československa za otcom. Jeho otec utiekol pred sovietskym režimom ešte v novembri roku 1944, a o dva roky neskôr ho nasledovala aj staršia sestra. Po príchode do Československa začal aktívne venovať práci zbormajstra a pôsobil na poli predovšetkým ukrajinskej kultúry.

Levko Dohovič sa zapojil do obnovy Ukrajinského speváckeho zboru v Prahe a pôsobil aj v meste Karlovy Vary a Ústí nad Labem. V roku 1963 sa pridal k Poddukelskému ukrajinskému ľudovému súboru, ktorý pôsobil pri Ukrajinskom národnom divadle v Prešove. Od roku 1965 bol vedúcim Ukrajinského klubu v Prešove a založil úspešný a známy súbor Vesna zo študentov ukrajinských tried stredných škôl v Prešove.

V roku 1967 založil divadelný súbor „DUMKA" v Košiciach a ukrajinský spevokol Lastivka, ktorému v roku 1971 zakázali účinkovanie pre „ideologicky nezodpovednú dramaturgiu koncertov". V roku 1971, v čase normalizácie, bol Levko Dohovič prepustený z práce pre „ideologický negatívny vplyv na mládež" a zakázali mu pôsobenie v kultúre a v školstve. Rovnako ho vylúčili zo štúdia po úspešnom absolvovaní štátnej záverečnej skúšky z dejepisu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove z politických dôvodov.

S pomocou profesorov Karlovej univerzity v Prahe v roku 1974 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Od roku 1971 až do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1987 pracoval v Košiciach v stavebníctve ako brigádnik. K práci zbormajstra sa vrátil v roku 1979, keď sa podieľal na obnovení činnosti slovenského dievčenského zboru Máj zo študentiek košických stredných škôl.

V oblasti ukrajinskej kultúry mu bolo dovolené vrátiť sa až v roku 1985, kedy založil v Košiciach ukrajinský zbor Karpaty, ktorý vedie už takmer tri desaťročia ako umelecký vedúci a dirigent. Po roku 1989 stál pri obnovení činnosti ukrajinskej mládežníckej skautskej organizácie „PLAST" na Slovensku, a je predsedom tejto organizácie od jej založenia v roku 1991. V rokoch 1998–2005 zastával pozíciu prezidenta Európskeho kongresu Ukrajincov a bol členom predsedníctva Ukrajinskej svetovej koordinačnej rady v Kyjeve.

Stretnutie v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom a informačnom centre získalo názov "Hudba elixír môjho života", čím sa nadviazalo na Dohovičovu lásku k zborovému spevu, ktorú objavil práve medzi politickými väzňami. V gulagoch, kde drvivú väčšinu tvorili Ukrajinci, našiel Dohovič svoje povolanie a vášeň - hudbu, ktorá mu pomohla prekonať ťažkosti väzenského života.

Levko Dohovič nezabudol na mesto Prešov, ktoré si nosí v srdci so špeciálnymi spomienkami. Jeho vzťah k tomuto mestu ostal pozitívny, a to aj kvôli tomu že si tu našiel manželku..

V moderovanej diskusii sa dostalo aj k súčasným vnímaniam Levka Dohoviča týkajúcich sa jeho rodiska a aktuálnej situácie na Ukrajine. Jeho vyjadrenia poskytli divákom hlbší pohľad na to, ako politické udalosti ovplyvnili jeho pohľad na svet a spôsobujú, že si stále uchováva lásku k svojmu pôvodu.

Stretnutie zakončilo sľubné oznámenie o ďalšom pokračovaní cyklu "Neznámi známi". Nasledujúce stretnutie je plánované až na rok 2024, čo vytvára očakávanie a napätie medzi divákmi, ktorí sa tešia na ďalšie príbehy výnimočných ľudí, ktorí svojím príbehom ovplyvnili dejiny a zanechali nezmazateľnú stopu vo svete.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.