máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove uviedli do života knihu o politickom väzňovi Jurajovi Kostruchovi.

Koncom novembra sa v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, konala slávnostná prezentácia knihy s názvom "S rukami nad hlavou". Táto kniha prináša pohnutý príbeh politického väzňa Juraja Kostrucha a jej autorom je Peter Krajňák. Na podujatí sa zúčastnila aj najbližšia rodina Juraja Kostrucha, čo dodalo uvedeniu knihy do života osobitú hĺbku a emocionálny náboj.

V rámci slávnostnej prezentácie nechýbala symbolika, keď bolo uvedenie knihy do života posypané "prešovskou soľou". Riaditeľka Krajskej knižnice v Prešove, Iveta Hurná, spolu s pánom Petrom Sandtnerom, predsedom Konfederácie politických väzňov na Slovensku, stáli pri tomto výnimočnom okamihu. Ich prítomnosť zdôraznila význam témy, ktorú kniha osvetľuje, a tiež dôležitosť udržiavania pamäti na obdobie histórie spojenej s politickým prenasledovaním.

Jednou z osobností, ktorá svojím hudobným umením doplnila atmosféru podujatia, bol František Biroš, ktorý sa postaral o hudobný doprovod. Jeho príspevok pridal na dojatí a pripomenul dôležitosť umenia ako prostriedku na vyjadrenie a zachovanie histórie.

Kniha "S rukami nad hlavou" nie je len kronikou udalostí, ale aj svedectvom o sile ľudskej vôle a odhodlania v čase politických perzekúcií. Autor Peter Krajňák prostredníctvom svojej práce otvára diskusiu o období, ktoré zostáva pre mnohých stále nedostatočne preskúmané a osvetlené.

Táto udalosť v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove neslúži len na uvedenie knihy do života, ale aj na upozornenie na dôležitosť zachovávania histórie a pamäti pre budúce generácie.


J. Kostruch sa narodil v roku 1930 a zomrel v roku 2009. V roku 1949 bol ako 19 ročný mladík zatknutý v jeho rodisku na Morave a vo väzení, v najkrutejšom období komunistického besnenia, bol do roku 1956. Súčasťou súdneho procesu v Olomouci s organizovanou skupinou "Jiří Kostruch a spol." boli aj traja rímskokatolícki kňazi. Patril k prvým väzňom, ktorý na území Československa znášal príkoria novej politickej reprezentácie o čom svedčí aj jeho väzenské číslo 0527. Neskôr musel narukovať do Pomocných technických práporov (PTP).
Od roku 1958 žil s rodinou v Prešove a pracoval vo Výrobnom družstve Stavba. Po roku 1989 sa aktívne zapájal do činnosti Oblastného výboru Konfederácie politických väzňov Slovenska v Prešove a v roku 2009 mu Komisia Ústavu pamäti národa priznala postavenie Veterána protikomunistického odboja a pridelila preukaz s číslom "00021."   

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.