december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nový život Námestiu mládeže a Duchnovičovmu námestiu

Revitalizácia verejných priestranstiev v Prešove

Mesto Prešov oslavuje úspešné zavŕšenie projektu revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí. Po 14 mesiacoch intenzívnej práce bol projekt oficiálne ukončený slávnostnou kolaudáciou stavby, ktorá prebehla vo štvrtok 15. novembra 2023.

Nový život pre verejné priestranstvá

Projekt revitalizácie, ktorý začal koncom leta 2022, zasiahol celkovú rozlohu viac ako 13 tisíc metrov štvorcových. Zameriaval sa na Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie, ktoré sú dôležitou súčasťou verejného priestoru mesta Prešov. Celková hodnota projektu dosiahla 808 228,58 € s DPH, s významným príspevkom z eurofondov vo výške 652 783,16 €.

Transformácia verejných priestranstiev

V rámci revitalizácie boli vykonané rôzne typy prác, ktoré zahrňovali sadové úpravy, obnovu spevnených plôch a chodníkov, presmerovanie cyklistickej trasy a pridanie prvkov drobnej architektúry, ako sú lavičky, infotabule, odpadkové koše a stojany na bicykle. Osvetlenie v parku bolo rozšírené a významné objekty, ako pamätník, kríž a fontána, boli osvetlené reflektormi.

Dažďové záhrady pre udržateľnosť

Jedným z inovatívnych prvkov projektu sú dažďové záhrady, ktoré slúžia na zachytávanie dažďovej vody z okolia. Týmto spôsobom sa zlepšuje kvalita ovzdušia a prostredia, zvyšujú sa zásoby podzemných vôd, chráni sa prostredie pred vysúšaním a zvlhčuje sa prostredie počas letných horúčav. Mesto Prešov týmto krokom napĺňa ciele GreenDealu a adaptuje sa na zmenu klímy.

 

Výzva pre budúcnosť

Oslava slávnostnej kolaudácie bola príležitosťou pre občanov Prešova vychutnať si nové, esteticky príjemné verejné priestranstvá. Projekty revitalizácie verejných priestranstiev hrajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní kvalitného a udržateľného mestského prostredia. Mesto Prešov si týmto krokom kladie za cieľ vytvárať prostredie, v ktorom obyvatelia môžu kvalitne tráviť svoj čas a ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej doby.