máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prvá finančná pomoc po zemetrasení vo výške 136 500 eur

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozdelila prvé finančné prostriedky obyvateľom zasiahnutým nedávnym zemetrasením (9.10).

Využila pritom účelovú dotáciu schválenú krajským parlamentom, ako aj príspevky verejnosti a sponzorov, ktoré boli v uplynulých dňoch poukázané na jej účet. V prvej fáze podporila sto žiadostí o finančnú pomoc, medzi ktoré prerozdelila 136 500 eur.

 Nadácia PSK pre podporu rodiny poskytuje prvú finančnú pomoc pre ľudí zasiahnutých zemetrasením z pondelka 9. októbra. Ide o prostriedky zo 100-tisícovej účelovej dotácie schválenej krajskými poslancami, ako aj o príspevky verejnosti a donorov zaslané na jej otvorený účet, ktoré sú nateraz vo výške vyše 36-tisíc eur. V prvej fáze pomoci rozhodla Správna rada nadácie konkrétne o prerozdelení sumy 136 500 eur medzi 100 žiadateľov. V druhej fáze je pripravená pomôcť ďalším, ktorí nadáciu kontaktovali či budú kontaktovať.

 „PSK už má skúsenosť s poskytovaním pomoci ľuďom, ktorí sú v určitom nešťastí alebo ich nešťastie zasiahlo.  Snažíme sa byť promptní a práve naša nadácia sa nám ukázala ako veľmi dobrý nástroj v riešení takýchto situácií počas štyroch  rokov svojho fungovania. Dnes sme rozhodli o prvej fáze pomoci pre žiadateľov, ktorí nás už kontaktovali, je ale jasné, že nadácii budú chodiť ďalšie žiadosti a aj týmto ľuďom budeme chcieť pomôcť, čo bude pravdepodobne témou ďalšieho rokovania krajského parlamentu. Nadačný účet je na tento účel stále otvorený a  prijíma príspevky od verejnosti aj sponzorov. Zároveň apelujem na ľudí zasiahnutých zemetrasením, aby nás kontaktovali a dali nám vedieť, že finančnú pomoc potrebujú, a to vypísaním žiadosti pre našu nadáciu.“ vyjadril sa v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Krajská nadácia aktuálne podporila jednotlivcov a rodiny zo 14 obcí dotknutých zemetrasením z okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou. Ide o obce Baškovce, Cernina, Ďapalovce, Holčíkovce, Jankovce, Košarovce, Lukačovce, Nižná Sitnica, Ohradzany, Rafajovce, Rohožník, Tokajík, Víťazovce a Vyšná Sitnica.

Prerozdelila medzi nich čiastky od 200 eur do 3-tisíc eur. Pre pridelenie výšky finančnej pomoci rozhodovala výška požadovanej sumy aj miera zasiahnutia, resp. výška škôd dotknutých žiadateľov.  Financie krajskej nadácie využijú na opravy rodinných domov, niektoré tiež na ich zbúranie.

 Prešovská župa hľadá i ďalšie možnosti finančnej pomoci pre územie dotknuté zemetrasením. V rámci zasadnutia svojho parlamentu dnes schválila materiál obsahujúci výzvu vláde Slovenskej republiky, aby vo veci zmiernenia dosahu po zemetrasení konala. Celkové škody sú pritom vo výške 16 mil. eur, z toho 10 mil. eur sú na súkromnom majetku obyvateľov kraja.

 „Pre nás  je ale kľúčové, čo bude zo strany vlády a možno aj Európskej únie. Je mi totiž ľúto, že naša  vláda, najmä tá dosluhujúca, doteraz nevyčlenila žiadne finančné prostriedky ľuďom postihnutých touto katastrofou. Predpokladám však, že nová vláda bude reflektovať na potreby týchto ľudí a navštívi postihnuté obce a uvidí všetky tieto školy, ktoré tu zemetrasenie spôsobilo. Vyzývame ju, aby zaujala zodpovedný postoj a poskytla finančnú a materiálnu pomoc na odstraňovanie škôd a riešenie celkových následkov v dotknutých obciach. Pre nás je dôležité, aby požiadala Európsku komisiu v rámci Fondu solidarity o financie, práve tieto prostriedky by totiž mohli  výrazným spôsobom pomôcť pri znižovaní nákladov v rámci zaznamenaných škôd,“ doplnil Milan Majerský.

 

 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.