máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Príprava na ďalšiu etapu košického obchvatu: R2

Rozbehnutá príprava na ďalšiu etapu košického obchvatu: R2 v úseku Košice, Šaca – Košické Oľšany

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nasleduje svoj plán na rozšírenie rýchlostnej cesty R2 v úseku Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek. S odhadovanými nákladmi niečo vyše 140 miliónov eur, táto takmer 7-kilometrová nová cesta sa stane dôležitým spojením v regióne.

Výstavba tohto úseku plánuje začať verejne súťažiť v roku 2024. Nový úsek bude pokračovaním aktuálne stavaného úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, ktorý je v súčasnosti výstavbe. Tieto dva úseky budú neskôr prepojené, čím vytvoria komplexnú a efektívnu sieť diaľnic v okolí Košíc.

Tento plánovaný úsek košickej R2 už má vydané územné rozhodnutie a dodanú dokumentáciu na stavebné povolenie. Proces aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie prebieha momentálne v preberacom konaní. Dôležité je, že na tento projekt je zabezpečené finančné krytie v aktualizovanom vládou schválenom harmonograme cestnej infraštruktúry. To dáva dôveru v tom, že projekt bude mať dostatok finančných prostriedkov na svoje dokončenie.

NDS prejavuje záujem aj o optimalizáciu križovatky Ludvíkov Dvor a plánuje vykonať CBA analýzu a dopravný model, ktorý zohľadní výstavbu automobilovej továrne v tejto lokalite. Tým sa zabezpečí, že nová cesta bude schopná efektívne zvládať dopravný nárast v tomto regióne.

Unikátnym prvkom prípravy tohto projektu je, že NDS plánuje oddeliť pyrotechnický aj archeologický prieskum od vlastnej výstavby. Tieto prieskumy budú vykonané pred príchodom stavebných strojov na miesto budúcej rýchlostnej cesty. Rovnako sa plánujú aj preložky inžinierskych sietí, čo by mohlo výrazne urýchliť samotnú výstavbu úseku.

Úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek v číslach:

  • Dĺžka: 6,8 km
  • Mosty: 5
  • Križovatky: 2
  • Protihlukové steny: 3,2 km

Príprava na tento ambiciózny projekt prebieha plynule, a občania môžu očakávať zlepšenie dopravných podmienok v tomto regióne, ako aj väčšiu efektivitu prepravy tovarov a ľudí v blízkej budúcnosti.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.