jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dlhoočakávaná prestavba začala

Vo Vranove vznikne nové kultúrne centrum pre knižnicu a osvetu

Dlhoočakávaná prestavba budov vo Vranove nad Topľou za multifunkčný komplex kultúry sa stala realitou. V rámci tohto komplexu bude sídliť župná knižnica a osveta. Prešovský samosprávny kraj (PSK) je zriaďovateľom a investuje do modernizácie existujúcich objektov čiastku vo výške 7,4 milióna eur. Nový kultúrny komplex by mal byť dokončený do dvoch rokov.

Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou budú mať spoločné sídlo v modernom multifunkčnom komplexe. Tento komplex vznikne rozsiahlou rekonštrukciou existujúcich budov na vranovskom Sídlisku 1. Prešovská župa, ktorá financuje tento projekt, zahŕňa aj nadstavbu a dostavbu objektov, ako aj komplexnú úpravu exteriéru aj interiéru. Celkový rozpočet stavebných prác dosahuje takmer 7,4 milióna eur a bude realizovaný vranovskou firmou Betpres.

Predseda PSK, Milan Majerský, pri odovzdaní staveniska do rekonštrukcie dňa 7. septembra, uviedol: "O tomto projekte hovoríme už dlho, a knižnica s osvetou naň dlho čakajú. Som rád, že dnes konečne meníme sen na realitu a púšťame sa do jeho realizácie. Nebude to jednoduché, ide o finančne náročnú stavbu, ale budú to dobre investované peniaze, lebo kultúra vo Vranovskom regióne si to zaslúži. Vybudujme tu moderný, zaujímavý, inovatívny, bezbariérový komplex prístupný pre všetkých, ktorý bude podporovať kultúrny a vzdelanostný rozvoj regiónu. Bude to komunitné miesto, kde to bude žiť umením a literatúrou, možno povedať tretie miesto po rodine, a zamestnaní resp. škole, kde budú ľudia tráviť čas."

Stavba na Vranovskom sídlisku, ktorá dostane nový vzhľad, bola do užívania odovzdaná ešte v roku 1986. Aktuálny projekt rekonštrukcie od architekta Petra Marcinka (z architektonického ateliéru Archima Prešov) počíta s prestavbou objektov, ako aj s nadstavbou a dostavbou. Bude tu aj úprava fasády, ktorá bude z veľkej časti presklená, a strechy, vrátane extenzívnych zelených ploch. Nahradia sa výplne otvorov a vzniknú pochôdzne terasy. Projekt zahŕňa aj parkovacie plochy, zeleň, oddychovú časť, chodníky a bezbariérový prístup, vrátane lávky nad potokom pre peších.

 

V interiéri budú okrem oddelení literatúry aj zóny na skupinové sedenia, obývačka pre mládež, miestnosti pre zrakovo znevýhodnených, imobilných osoby a miestnosť pre 3D tlač, ako aj marketspace. Moderné audiovizuálne prostriedky nebudú chýbať. Nové centrum bude disponovať aj vlastnou výstavnou sieňou a multifunkčnou sálou, ktoré chýbali v aktuálnych priestoroch knižnice.

Riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, Danka Molčanová, povedala: "Takmer 37 rokov fungujeme v prenajatých priestoroch Domu kultúry, ktoré však rozlohou aj dispozične nestačia na pokrytie požiadaviek a nárokov našich čitateľov a návštevníkov mesta. Nemáme tu skladové možnosti, čitáreň ani študovňu a chýba nám aj zasadacia miestnosť. Všetky podujatia realizujeme vo výpožičných priestoroch, čo obmedzuje nás i našich užívateľov. Snažíme sa dostať do nových priestorov už vyše 10 rokov, aby sme skvalitnili naše služby. Nové sídlo to všetko zmení, bude multifunkčným komplexom pre každú vekovú kategóriu od najmenších po seniorov a ponúkne im všetko pod jednou strechou a navyše v kvalitných a atraktívnych priestoroch."

Rekonštrukčné práce na objektoch budú prebiehať 24 mesiacov, nasledovať bude ďalšia fáza zameraná na vybavenie interiéru budovy. Knižnica plánuje využiť mimorozpočtové zdroje, ako sú Nórske fondy, Program IROP a štátne zdroje, z ktorých už má schválené finančné prostriedky, a chce sa zapojiť aj do výzvy Programu Interreg. Riaditeľka knižnice predpokladá, že interiérové vybavenie, vrátane stolového a sedacieho nábytku, regálov a vybavenia multifunkčnej sály, bude vyžadovať investíciu vo výške 1,6 milióna eur.

Martina Jurčová, riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska, zdôraznila význam projektu pre kultúru v regióne: "Osveta je súčasťou života vo vranovskom okrese už vyše 50 rokov. Aj táto budova vždy žila kultúrou a určite je potrebné to zachovávať aj v budúcnosti. Vznikne tu miesto, ktoré prinesie poznanie, vzdelávanie, umenie i multiplexný zážitok. Ak dve organizácie, ktoré majú vyšší kultúrny zámer, budú spolupracovať, tak sa tu vytvorí nádherná synergia kultúry, a to bude naozaj silný zážitok pre náš región."

Vranovská knižnica bola v roku 2018 ocenená titulom "Knižnica roka" udeleným rezortom kultúry. S bohatým knižničným fondom disponovala takmer 76 700 knižničnými jednotkami v prvom polroku 2023. Za tento čas evidovala viac ako 3 300 registrovaných používateľov a privítala takmer 30 200 návštevníkov. Od januára do júna aktuálneho roku uskutočnila približne 300 podujatí na podporu čítania. PSK jej podporil akvizíciu nových kníh sumou 4 500 eur.

Miestna osveta poskytuje metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti už 53 rokov. Zameriava sa na neprofesionálnych umelcov a kolektívy, organizuje súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu, tanca folklóru, výtvarnej tvorby a fotografie. Reflektuje potreby súčasnej doby a je otvorená inovatívnym trendom vzdelávania v kultúre.

 
 
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.