december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Od 23. do 28. 5. 2022 sa v Prešove uskutočnil obľúbený festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníctvo tak opäť spojilo stovky nadšencov v projekte Milujem svoje mesto. Hlavným cieľom je už tradične dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášľovaní Prešova.

Doposiaľ najväčší ročník festivalu Milujem svoje mesto sa uskutočnil v roku 2018, kedy sa ho zúčastnilo až 3300 dobrovoľníkov. Tí svojou službou veľmi výrazne pomohli mestu. Vyčíslená cena ich práce dosiahla takmer 50 000 eur. Skrášľovanie Prešova v rámci tohto projektu sa sústreďuje aj na menej udržiavané lokality.

Ušetrené financie však nie sú jediným prínosom. Úlohou festivalu je aj výchova k občianstvu a vzťahu k mestu či okoliu, v ktorom žijeme. Zároveň je festival aj v období v ktorom stredné školy hľadajú náplň pre ich nižšie ročníky.

Hlavnými organizátormi tejto dobrovoľníckej akcie Milujem svoje mesto bola platforma Kresťania v Prešove, mesto Prešov a ďalšie dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov.