august 08, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Krajskí poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP

Na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa chystajú projekty za takmer 870-tisíc eur

Prešovská župa má ambíciu vybudovať na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove Talentcentrum, odborné pracoviská i športový areál za takmer 870-tisíc eur. Projekty chce financovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku v rámci IROP a 5%-nému spolufinancovaniu. Predložením žiadosti o NFP sa zaoberali aj poslanci krajského zastupiteľstva.

Krajskí poslanci schválili na pondelkovom zastupiteľstve predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a spolufinancovanie pre projekty na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove v rámci výzvy IROP. „Prešovský samosprávny kraj plánuje predložiť dve výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP, konkrétne v rámci výzvy 57, ktorá bola vyčlenená pre Prešovský kraj a konkrétne pre päť pilotných škôl v štvrtej fáze iniciatívy Catching-up Regions. V nej sme už predložili 11 projektov, ale ešte stále nám zostalo nevyčerpaných zhruba 870-tisíc eur v rámci alokácie. Preto sme sa rozhodli investovať zvyšné finančné prostriedky do dvoch projektov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej,“ uviedol vedúci Odboru školstva Ján Furman.

Zriadiť sa tu má odborné pracovisko pre elektrikárov, tréningová učebňa riadiacich systémov vrátane športovej oddychovej zóny s multifunkčným a workoutovým ihriskom a malým atletickým areálom. A to v celkovej výške 569-tisíc eur, pričom Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ na to prispeje päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 28 500 eur.

Okrem toho má vzniknúť Talentcentrum pre kariérové poradenstvo a profesijnú orientáciu vo výške 300-tisíc eur. Kraj sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním piatimi percentami z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 15-tisíc eur.

Talentcentrum bude svoje aktivity realizovať pre žiakov 7. - 9. ročníkov základných škôl Prešovského kraja s cieľom pomôcť im pri výbere strednej školy a budúceho povolania. A to na základe identifikácie talentov a predpokladov vhodných pre jednotlivé profesie či typy vzdelávania.

Myšlienka zriadiť takéto centrum je jedným z výstupov Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, ktoré realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Realizovaná je vďaka Európskej komisii v spolupráci so Svetovou bankou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo