august 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: 75. výročie oslobodenia mesta Prešov,17.1.2020 Foto: 75. výročie oslobodenia mesta Prešov,17.1.2020 Autor: Radomír Kreheľ

Pamätník osloboditeľov v prešovskom južnom parku má status vojnového hrobu a nie je možné doň svojvoľne zasahovať

Premiestňovanie vojnového hrobu vrátane odstraňovania akýchkoľvek jeho súčastí je možné vykonať len v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týka sa to aj pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove.

V reakcii na vojnu na Ukrajine vznikla v Prešove petícia s cieľom presunúť Pamätník osloboditeľov mimo centra mesta. Ide o pamätník, ktorý sa nachádza v južnom parku na Hlavnej ulici a sú na ňom umiestnené symboly kosák, kladivo a päťcípa hviezda. Tento pamätník má však status vojnového hrobu a požíva právnu ochranu zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, medzivládnych dohôd o vojnových hroboch s Kazašskou republikou, Ukrajinou, a Ruskou federáciou, ako aj Ženevských dohovorov z roku 1949 na ochranu obetí vojny a ich dodatkových protokolov a ďalších právnych aktov medzinárodného humanitárneho práva.

Zámer súvisiaci s odstraňovaním akýchkoľvek častí vojnového hrobu, vrátane jeho symbolov, alebo zrušenie, či premiestnenie vojnového hrobu môže byť vykonané len v súlade s právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú. „V konkrétnom prípade Pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove sa vyžaduje súhlas zmluvných partnerov podľa spomenutých medzivládnych dohôd a zároveň kladné rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,“ uvádza Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na Ministerstve vnútra SR.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo