august 13, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vytvorenie Európskej zdravotnej únie

Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Parlament žiada vytvorenie Európskej zdravotnej únie

Pandémia ochorenia COVID-19 jasne poukázala na potrebu posilniť úlohu Európskej únie pri ochrane verejného zdravia, uvádza sa v uznesení, ktoré v piatok schválil Európsky parlament.

• cenovo dostupné vakcíny a lieky proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých
• záťažové testy vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti 
• európsky mechanizmu reakcie v oblasti zdravia pre prípadné budúce pandémie

Poslanci v nelegislatívnom uznesení o budúcej stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 526 (za): 105 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), poukazujú na potrebu vyvodiť z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 náležité ponaučenie.

Zákonodarcovia v tejto súvislosti požadujú výrazné zintenzívnenie spolupráce inštitúcií EÚ a členských štátov v oblasti zdravia, ktoré by viedlo k vytvoreniu Európskej zdravotnej únie. Súčasťou tohto úsilia by malo byť zadefinovanie minimálnych noriem pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ, a to na základe bezodkladne zrealizovaných záťažových testov vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali odhaliť ich nedostatky a preveriť, či sú pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

Mechanizmus rýchlej zdravotnej reakcie a posilnenie existujúcej infraštruktúry

Parlament vyzval na urýchlené vytvorenie Európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia (EHRM), ktorý by mal zabezpečovať reakciu na všetky druhy zdravotných kríz. Nový mechanizmus by mal zabezpečovať posilnenú operačnú koordinácie na úrovni EÚ a správu strategickej rezervy liekov a zdravotníckych pomôcok. Uznesenie oceňuje návrh na vytvorenie nového programu v oblasti zdravia EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur, zdôrazňujúc pritom potrebu dlhodobých investícií a záväzkov. Poslanci tiež presadzujú vytvorenie špecializovaného fondu EÚ na posilnenie nemocničnej infraštruktúry a zdravotníckych služieb. Posilniť by sa podľa nich mali aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúry pre lieky (EMA), ale aj spolupráca v oblasti zdravotníckeho výskumu.

Väčšia dostupnosť liekov a vakcín
Nová farmaceutická stratégia by podľa poslancov mala priniesť opatrenia zamerané na zaistenie väčšej dostupnosti základných liekov. Zákonodarcovia tiež presadzujú diverzifikáciu dodávateľského reťazca liekov s cieľom zaistiť ich stálu cenovú dostupnosť. Parlament zároveň opätovne zdôraznil potrebu zabezpečiť celosvetový prístup k cenovo dostupným očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19 čo najskôr po ich vyvinutí. Na nákup vakcín a liekov by sa podľa poslancov malo systematickejšie využívať spoločné obstarávanie EÚ, aby sa v situáciách, keď je ohrozené verejné zdravie, predišlo vzájomnej konkurencii členských štátov.

Súvislosti

Hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, nesú členské štáty. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia, prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií. Parlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na úrovni EÚ. Poslanci v májovom uznesení k prepracovanému návrhu dlhodobého rozpočtu a plánu hospodárskeho oživenia EÚ vyzvali na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia. Komisia odvtedy predstavila návrh na zriadenie programu EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur. Nový zdravotný program EÚ by mal byť súčasťou plánu obnovy Únie pre budúce generácie.

Zdroj: Europarlament

 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Poslali list Poslali list

    Otvorený list 12 slovenských poslancov Európskeho parlamentu.

  • Nové označovanie pneumatík v EÚ Nové označovanie pneumatík v EÚ

    Počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa začne v stredu 13.5. sa budú poslanci zaoberať aj novými štítkami na pneumatiky.

  • Rokovali z domu Rokovali z domu

    Poslanci vo štvrtok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo