august 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Baníkov tunela Bikoš bude chrániť sv. Barbora

Foto: soška sv. Barbory 23.8.2018, tunel Prešov Foto: soška sv. Barbory 23.8.2018, tunel Prešov

Na konci mája odštartujú razenie vyše jeden kilometer dlhého tunela Bikoš.

Tunel Bikoš je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova. Predpoklad jeho prerazenia je pred budúcoročným letom. Aktuálne sa nad portálom tunela buduje ochranný dáždnik.

Na baníkov bude dohliadať sv. Barbora
Na portáli tunela Bikoš, rovnako ako aj pri iných tuneloch, osadíme sošku sv. Barbory. Stará banícka tradícia totiž káže tunel posvätiť, aby na hladký a bezpečný priebeh razenia dohliadala patrónka baníkov.

video: 23.8.2018 pri slávnostnom začatí razenia tunela Prešov osadili sošku sv. Barbory a posvätili tunel

Výstavba ide podľa plánu
Prvá etapa úseku R4 Prešov, severný obchvat bude po dostavbe dlhá 4,3 km. Doposiaľ bol zrealizovaný výrub stromov, pyrotechnický prieskum, preložky väčšiny inžinierskych sietí a namontovalo sa dočasné premostenie cez Torysu. V súčasnosti sa budujú prístupové cesty k portálom tunela Bikoš a priebežne sa pokračuje na realizácii spodnej stavby mostných objektov.

Ušetrených 9 minút
Po dobudovaní prvej etapy severného obchvatu Prešova ušetria motoristi takmer 9 minút v porovnaní s jazdou po pôvodných komunikáciách. Hlavným prínosom R4 bude, že spolu s ďalším úsekom vo výstavbe, D1 Prešov, západ - Prešov, juh, vytvorí kompletný obchvat mesta a tranzit odkloníme mimo intravilán.

O úseku
Dĺžka: 4 300 m
Tunel: Bikoš, dvojrúrový
Dĺžka tunela: 1 155 m
Zmluvný termín ukončenia výstavby: marec 2023

Zdroj: NDS

Naposledy zmenené utorok, 19 máj 2020 11:02

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo