júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Benedikt XVI. požehnal farské spoločenstvo

Foto: archív spoločenstva Foto: archív spoločenstva

Emeritný pápež Benedikt XVI. požehnal malé farské spoločenstvo v Pichniach

Pred niekoľkými týždňami sa gréckokatolícky kňaz Martin Barna, správca farnosti Pichne (okr. Snina) rozhodol na pravidelnom stretnutí, ktoré má s deťmi a mladými v rámci spoločenstva ZKSM, že sa budú venovať osobnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. Práve v tom čase totiž uplynulo 7 rokov odkedy sa Benedikt XVI. zriekol úradu pápeža. Deťom a mládeži rozprával o jeho živote a jeho službe pre Cirkev. V rámci stretnutia deti maľovali obrázky znázorňujúce udalosti z pontifikátu tohto 265. pápeža Katolíckej cirkvi. Tieto obrázky následne spolu s listom poslali pápežovi Benediktovi do Ríma.

List bol napísaný v tomto znení:
Drahý svätý otec Benedikt V dňoch, keď si pripomíname 7. výročie vašej abdikácie si aj my v malej gréckokatolíckej farnosti Pichne na Slovensku pripomíname Vašu osobnosť. Spoločne s deťmi sme si na stretnutí detí pripomínali Váš životný príbeh. Tieto deti si Vás už nepamätajú na pápežskom stolci, a práve kvôli tomu to bolo pre nich obohacujúce spoznať pápeža Benedikta. Nakreslili Vás v rôznych situáciach Vášho života. Chceme Vás ubezpečiť o našich modlitbách za Vás teraz aj v budúcnosti. Prosíme Vás o Vaše apoštolské požehnanie. S úctou a modlitbou deti a mládež farnosti Pichne.

Na veľké prekvapenie, v tomto týždni prišiel list z Vatikánu v tomto znení:

Vážený pán farár, nevedel som si ani predstaviť, že by mi nejaká gréckokatolícka farnosť zo Slovenska poslala tak láskavý list a priložila celú zbierku obrázkov, ktoré nakreslili deti. O to radostnejšie je moje prekvapenie a o to viac Vám aj deťom z Vašej farnosti ďakujem za tento nezvyčajný dar. Sú to deťmi namaľované obrázky, ktoré prekračujú rámec bežného a ukazujú koľko skrytých talentov je v tejto oblasti života. Ako prejav mojej vďačnosti prikladám niekoľko fotografií a posielam Vám a celému Vášmu gréckokatolíckemu farskému spoločenstvu moje apoštolské požehnanie.

Srdečný pozdrav

Váš Benedikt

„Táto udalosť je pre našu farnosť, deti, mládež a všetkých veriacich veľkým povzbudením v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. za tento lúč radosti a požehnania a keďže si ho nechceme nechať iba pre seba, ako povzbudenie ho chceme aj cez médiá sprostredkovať všetkým veriacim,“ povedal Martin Barna, správca farnosti Pichne.

Spoločenstvo Pichončania, ktoré je súčasťou ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mladých) sa pravidelne stretáva počas školského roka raz v týždni. Mimo pravidelných stretnutí mávajú aj viaceré podujatia počas roka napr.: farskú stanovačku, noc na fare, ples mladých, párty svätých a iné. Zároveň spoločenstvo spolupracuje aj s inými organizáciami a samosprávou. Každoročne pripravuje vianočnú scénku, krížové cesty a iné podujatia pre celú farnosť.  

Zdroj: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Naposledy zmenené nedeľa, 22 marec 2020 20:04

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.