apríl 09, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Verejnosť môže poďakovať ľuďom pracujúcim v zdravotníctve

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Zdravotníckemu i nezdravotníckemu personálu v nemocniciach a rôznych zariadeniach môže verejnosť poďakovať v rámci projektu poďakuj.

V týchto dňoch bol spustený siedmy ročník, do minulého roka známy ako POĎAKUJ SESTRE. Organizátori sa okrem sestier rozhodli rozšíriť projekt na všetok personál pracujúci v nemocniciach a rôznych zariadeniach. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR a partnerom je Žilinský samosprávny kraj. „Cieľom projektu je vyzdvihnúť dôležitosť a význam práce ľudí pracujúcich v oblasti zdravotníctva. Umožňuje pacientom verejne sa im poďakovať a oceniť tak konkrétneho zamestnanca. Ďalej ide o posilnenie vzťahu a dôvery medzi pacientom a zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom,“ hovorí Pavol Boka, projektový manažér Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Organizátori chcú, aby jednotlivé poďakovania boli zaznamenané na webstránke www.podakuj.sk.

Projekt umožňuje pacientom napísať svoje poďakovanie na ďakovný lístok a vhodiť ho v partnerskej nemocnici do krabice. Tie sú následne uverejňované na webstránke. Pacienti môžu svoje poďakovanie vyjadriť i vypísaním ďakovného e-formuláru na webe. Do projektu je v súčasnosti zapojených takmer 30 partnerských nemocníc a ďalších zariadení. „Na portáli je ale možnosť zanechať svoje elektronické poďakovanie aj zariadeniu, ktoré nie je formálne zapojené do projektu,“ dopĺňa Boka.

Jednotlivé zariadenia sa môžu do projektu zapojiť spôsobom, že si stiahnu prihlášku, ktorú zašlú Komore pre medicínske právo – MEDIUS spolu so svojim logom. „Vytvoríme im konto, kde si môžu stiahnuť všetky propagačné materiály a rozmiestniť ich v zariadení,“ vysvetľuje Boka. Každý mesiac budú spomedzi tých, ktorí napíšu poďakovanie vyžrebovaní a ocenení traja pacienti, vitamínovým balíčkom od jedného z partnerov projektu.

Realizátorom projektu www.podakuj.sk je Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Vznikla v roku 2007 a jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníctva z rôznych uhlov pohľadu.

Zdroj: podakuj.sk

Naposledy zmenené pondelok, 17 február 2020 09:13

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo